COVID-19-pandemie leidde tot jaar van rechtencrisissen

Tijdens de pandemie hebben regeringen de noodsituatie op vlak van de volksgezondheid gebruikt om macht te verwerven, rechten te schenden en systematisch een aantal minderheden te verwaarlozen. Dat moet anders volgens Human Rights Watch in een rapport.

Het 54 pagina's tellende rapport documenteert hoe de pandemie systemische zwakheden in de bescherming van basisrechten aan het licht heeft gebracht en volgens de mensenrechtenorganisatie tot een cascade van mensenrechtenschendingen heeft geleid.

COVID-19 heeft het leven gekost aan 2,5 miljoen mensen en nog eens 110 miljoen mensen geïnfecteerd. Het eerste jaar van de pandemie veroorzaakte wereldwijd ook mensenrechtencrisissen, aldus HRW.

"Hoewel de omvang en ernst van de volksgezondheidsbedreiging van de pandemie enkele beperkingen van de rechten rechtvaardigde, negeerden veel regeringen de richtlijnen voor de volksgezondheid en gebruikten ze de pandemie zelfs als een voorwendsel om de macht te grijpen en rechten terug te draaien."

"Sommige regeringen voerden bewegingsbeperkingen in die niet in verhouding stonden tot of ongepast waren voor de gezondheidsbedreiging. Regeringen voerden een discriminerend beleid in en autoriteiten dwongen maatregelen op een discriminerende manier op en met buitensporig - en soms dodelijk - geweld af."

Toename geweld

Het rapport wijst onder meer naar de wereldwijde toename van geweld op grond van geslacht, met name huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes. Vanaf april werden scholen gesloten waardoor naar schatting 1,4 miljard leerlingen in basis- en middelbare scholen in 192 landen werden uitgesloten. "De pandemie onderstreepte verder het belang van de bescherming van de rechten van werknemers, met name betaald ziekteverlof en verlof om gezinsredenen te garanderen."

Human Rights Watch beveelt op basis van zijn onderzoek veranderingen aan in de aanpak om herhaling van mensenrechtenschendingen aan te pakken en te voorkomen.

Voor de volksgezondheid en in publieke noodsituaties kunnen beperkingen van sommige rechten gerechtvaardigd zijn, maar ze moeten een wettelijke basis hebben, strikt noodzakelijk zijn en evenredig zijn met het doel dat ze nastreven, en niet willekeurig noch discriminerend zijn. Overheden moeten ook samenwerken om de productie en distributie van vaccins op te schalen om universele en rechtvaardige toegang tot vaccins te bereiken

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.