Kwaliteitswet: samenstelling Toezichtcommissie - ontwerp KB

De ministerraad keurde op voorstel van Frank Vandenbroucke een ontwerp KB goed dat de concrete samenstelling van de Toezichtcommissie regelt in de context van een kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.
De wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (kortweg kwaliteitswet) werd door de wet van 30 juli 2022 onder meer gewijzigd op het vlak van de Toezichtcommissie. De gewijzigde bepalingen voorzien in een multidisciplinaire Nederlandstalige en Franstalige Kamer waarin een aantal categorieën van gezondheidszorgbeoefenaars verplicht zijn vertegenwoordigd.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de concrete samenstelling van de multidisciplinaire Kamers. Voor elke categorie van gezondheidszorgbeoefenaars wordt bepaald met hoeveel leden (effectieve en plaatsvervangende) zij worden vertegenwoordigd binnen elke Kamer van de commissie.

Daarnaast werd voor de gezondheidsbeoefenaars bepaald dat zij behoren tot dezelfde categorie als de gezondheidszorgbeoefenaars die ze vertegenwoordigen en dat zij door middel van een verklaring op eer een voldoende (recente) beroepservaring moeten kunnen aantonen.

Het ontwerp van koninklijk besluit moet eerst ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State vooraleer het ter stemming komt in de Kamer.

> Zondigen tegen Kwaliteitswet: verfijnde sancties

> Acht problemen Kwaliteitswet (Orde)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.