Klimaat: the final countdown? (The Lancet)

Opnieuw klinken waarschuwingen van onderzoekers voor de desastreuze gezondheidsgevolgen van klimaatverandering op de gehele wereld. Dit keer in het achtste rapport van de ‘The Lancet Countdown on Health and Climate Change’. Levensbedreigende hitte komt steeds vaker voor.

The Lancet Countdown staat voor een wereldwijd samenwerkingsverband van 114 onderzoekers en zorgprofessionals van 52 verschillende instituten, onder leiding van Marina Romanello van het University College London. Volgens het rapport is de verwachting dat, als de doelstellingen van het Klimaatakkoord Parijs (2020 tot 2050) niet worden gehaald, de wereld in het jaar 2100 met 2,7 graden (met een spreiding van 2,2 tot 3,4) is opgewarmd. Zelfs als de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd net onder de twee graden zou blijven ten opzichte van pre-industriële tijden, dan zou het aantal sterfgevallen door hitte wereldwijd met 370 procent toenemen tegen het midden van de eeuw, schrijven de auteurs van de "Lancet Countdown on health and climate change". 

En dat terwijl zoals bekend in dat akkoord was overeengekomen om de stijging te beperken tot onder de 2 graden, en zo mogelijk tot 1,5. Die afspraak loopt zo goed als zeker op de klippen: het afgelopen decennium was de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging al 1,14 graden.

Volgens het rapport worden mensen over de hele wereld nu blootgesteld aan twee keer zoveel dagen van extreme hitte als in de periode van 1986 tot 2005, wat vooral levensbedreigend is voor jonge kinderen en ouderen. De blootstelling aan het aantal gezondheidsbedreigende hittedagen ligt inmiddels al op 86. De sterfgevallen door hitte onder mensen boven de 65 jaar zijn onlangs met 85% gestegen ten opzichte van de jaren 1991 tot 2000.  60% daarvan is zeer waarschijnlijk het gevolg van klimaatverandering.

Ook blijkt dat in 147 (27%) van de 525 onderzochte steden de medische gevolgen van klimaatveranderingen leiden tot een overbelasting van de gezondheidszorgsystemen.

"Niets doen zal ons duur komen te staan. We kunnen het ons niet veroorloven om zo inactief te zijn - de kosten zullen mensenlevens zijn," zegt Romanello.

Infectieziekten
Daarnaast voorspelt The Lancet Countdown dat als de stijging niet onder die 1,5 graad blijft, de wereld halverwege deze eeuw een drievoudige stijging kan verwachten in overlijdens gerelateerd aan hittestress. Voorts ligt een versnelde verspreiding van levensbedreigende infectieziekten in de lijn der verwachtingen. Zo voorspelt het rapport dat het risico op dengue in 2050 met 36 tot 37 procent groeit. Meer frequente hittegolven kunnen verder leiden tot matige tot ernstige voedselonzekerheid bij ongeveer 525 miljoen mensen tussen 2041 en 2060, waardoor de kans op ondervoeding sterk stijgt.

De onderzoekers roepen de landen op om werk te maken van nul uitstoot van fossiele brandstoffen en laten ook zien welke positieve gezondheidseffecten dat kan hebben.

"Nu de wereld op de rand van onomkeerbare schade staat, komt het feit dat regeringen en bedrijven schaamteloos blijven investeren in olie en gas erop neer dat zij ervoor zorgen dat de doelstelling van Parijs van 1,5 graad niet zal worden bereikt, waardoor de gezondheid van miljoenen mensen in gevaar komt’" zegt hoogleraar Paul Ekins van de Lancet Countdown. "Zowel deze investeringen in fossiele brandstoffen als de subsidies die nog steeds in de productie en consumptie van fossiele brandstoffen worden gestort, moeten dringend worden verlegd; om de uitbreiding en betaalbaarheid van schone hernieuwbare energie te stimuleren en naar activiteiten die de volksgezondheid en de veerkracht verbeteren."

Meer hierover leest u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.