Kamer stemt in met 'harde stop' voor geheime farmadeals wanneer patent vervalt

De Kamercommissie Volksgezondheid stemde in met een aantal hervormingen in het geneesmiddelenbeleid. Geheime farmacontracten zullen daardoor meteen worden stopgezet als de bescherming van het geneesmiddel door bijvoorbeeld een octrooi komt te vervallen. Over de hervorming tekende minister Vandenbroucke (Vooruit) vorig jaar al een roadmap uit in samenspraak met het RIZIV. Een deel van de voorstellen uit dat plan kreeg groen licht in de Kamercommissie Gezondheid, meldt zijn kabinet. 

Het gaat onder meer over een 'harde stop' voor contracten met confidentiële kortingen - zogenaamde 'geheime farmadeals' - als het patent op het geneesmiddel in kwestie vervalt. De contracten worden in dat geval onmiddellijk stopgezet, waardoor er goedkopere alternatieven zoals generieke geneesmiddelen of biosimilars op de markt kunnen komen. Bovendien zal de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) op voorhand de beoogde prijs bepalen, zodat fabrikanten van alternatieve medicatie inzage krijgen in de prijs en minder risico moeten nemen bij het betreden van de markt. 

Over de geheime farmacontracten was eerder deze week nog wat te doen. Die deals zijn de voorbije legislatuur onder Vandenbroucke fors toegenomen, bleek uit cijfers die de kranten van het Mediahuis konden inkijken, al nuanceerde het RIZIV wel meteen de bedragen die daarmee gemoeid zijn. 

Om innovatieve - en daardoor vaak onbetaalbare geneesmiddelen - toch te kunnen aanbieden binnen de gezondheidszorg, onderhandelt de overheid geheime afspraken met de farmasector om kortingen te bedingen. Vandenbroucke geeft zelf aan dat de contracten problematisch zijn omdat er geen democratische controle op mogelijk is, maar de overheid kon zo wel erg forse kortingen bedingen, zei hij ook.

Sneller terugbetaald

Het wetsontwerp van Vandenbroucke bevat nog een aantal andere nieuwigheden. Zo zullen innovatieve therapieën voortaan terugbetaald kunnen worden nog voor er een postieve beoordeling is van het Europees Geneesmiddelenagentschap. Zo kunnen patiënten in nood sneller toegang krijgen tot de geneesmiddelen. 

Tot slot krijgt een patiëntenforum binnen het RIZIV vaste vertegenwoordiging in de CTG en de Commissie voor Advies in geval van Tijdelijke Tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel (CATT). Dat moet ervoor zorgen dat patiënten beter betrokken worden bij de procedures. 

De oppositie vroeg geen tweede lezing op het ontwerp van Vandenbroucke, waardoor het als alles goed gaat nog voor het einde van de legislatuur plenair kan worden gestemd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.