Kamer neemt COPD-resolutie aan

De resolutie dringt aan op meer samenspraak tussen de actoren van de eerstelijnszorg om te komen tot bewustwording en een betere preventie. Daartoe moet men onderzoeken of regelmatige leeftijds- en risicogebonden systematische check-ups met behulp van de spirometrie bij de huisarts en/of pneumoloog aangewezen zijn.

Inzake follow-up is het nodig dat men huisartsen en huisapothekers ertoe aanzet om extra aandacht te hebben voor de opvolging van de vaccinatiestatus van COPD-patiënten (COVID-19, griep, pneumokokken). Eveneens verdient het onderzoek naar het nut om een door het Riziv terugbetaald GGG-gesprek (goed gebruik geneesmiddelen) met de huisapotheker, voor COPD. Dat na evaluatie van het bestaande GGG-astma en rekening houdend met andere noden in de gezondheidszorg.

De deelstaten dient gevraagd om de netwerkopbouw te stimuleren tussen de medische hulp van de eerste lijn en de tabakologen en het inschakelen van tabakologen door de eerste lijn.

Voor de pulmonaire revalidatie dringt een betere spreiding van het aantal multidisciplinaire centra voor ambulante pulmonaire revalidatie zich op, eventueel door antennes uit te bouwen. Nu telt ons land maar vier van dergelijke centra. Tot slot dringt de resolutie er ook op aan om de eerste lijn te betrekken in een follow-up en een continue extramurale opvolging na het doorlopen van een multidisciplinair programma. Ook moet men de mogelijkheid overwegen van een transportvergoeding van en naar het revalidatieziekenhuis.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.