Jan Danckaert klopt Dirk Devroey en wordt nieuwe rector Vrije Universiteit Brussel

Jan Danckaert volgt Caroline Pauwels op als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Hij kreeg 62.72 procent van de uitgebrachte, geldige stemmen achter zijn naam en haalde het van zijn opponent Dirk Devroey.

Bij de bekendmaking van de uitslag vanochtend, toonde Jan Danckaert zich vereerd. "Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen dat de kiezers mij hebben gegeven. Ook wil ik Dirk Devroey bedanken voor de sportieve en faire campagne en debatten."

De nieuw verkozen rector Jan Danckaert zet een duidelijke visie op de VUB neer. “Ik wil koesteren wat goed is en versterken wat moet. Steunend op onze waarden en samen met de hele VUB-gemeenschap wil ik onze universiteit verder laten bloeien, met aandacht voor wetenschappelijke vrijheid, maatschappelijke impact en administratieve vereenvoudiging.”

De focus van Jan Danckaert ligt op de kernopdrachten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De uitdagingen waar de universiteiten in het huidig tijdsgewricht voor staan, zijn groot. Jan Danckaert: “Hoezeer ik de behoefte aan rust ook begrijp, toch moeten we ook beseffen dat er nog moeilijke tijden voor de deur staan. We beleven maatschappelijk turbulente tijden, en ingrijpende keuzes zullen moeten worden gemaakt."

"Dat zal niet anders zijn voor onze universiteit. Daarom moeten we onze slagkracht en wendbaarheid verhogen. Dat doen we door de administratieve processen te vereenvoudigen, de bestuursstructuren lichter maken. Door de krachten te bundelen, samen te werken in sterke partnerschappen, waar nodig de schaal te vergroten. Ook moeten de transversale thema’s, waaronder welzijn, duurzaamheid, inclusie en diversiteit, hoger op de beleidsagenda.”

Carrière Jan Danckaert

Jan Danckaert (° 6 juli 1964) studeerde fysica aan de UAntwerpen. Daarna werd hij assistent bij de Ingenieurswetenschappen aan de VUB. In 1992 promoveerde hij op de niet-lineaire optica.

Na een periode als postdoctoraal onderzoeker bij het FWO, werd hij in 2005 voltijds hoogleraar aan de VUB bij de Wetenschappen en (Bio-)Ingenieurswetenschappen, waar hij nu inleidende cursussen fysica doceert. Hij staat aan het hoofd van een 15-tal onderzoekers in de interdisciplinaire onderzoeksgroep Toegepaste Natuurkunde (APHY) die complexe systemen in verschillende domeinen van wetenschap en technologie bestudeert. Hij heeft bijgedragen tot 24 succesvolle doctoraten. Veel van hen bekleden nu vooraanstaande posities in België en daarbuiten.

Als vicerector begeleidde hij in tijden van corona de VUB succesvol door de instellingsreview. Het internationale expertenpanel sprak zich bijzonder lovend uit over de VUB en over de positionering als urban engaged university. Sinds het terugtreden van Caroline Pauwels is hij vanaf begin maart rector ad interim.

Felicitaties Caroline Pauwels

Prorector Caroline Pauwels bedankt beide kandidaten voor hun engagement en feliciteert Jan Danckaert met zijn uitverkiezing. “Rector mogen zijn van deze mooie VUB is een privilege, en voor mij was het ook een waar cadeau. Ik heb het iedere dag graag gedaan, en ik wens datzelfde plezier toe aan Jan Danckaert. Evenzeer wens ik de VUB haar eigenzinnige trots toe, en het opeisen van haar noodzakelijke en unieke rol in het wetenschappelijke excellentieveld, alsook haar belangrijke rol in Brussel en de bredere maatschappij. Wij moeten geen universiteit zijn zoals een andere, maar een met een eigen missie en smoel.”

Het vereiste aantal kiezers werd ruimschoots bereikt in alle categorieën. Alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten konden deelnemen aan de rectorverkiezing.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.