Geen Moderna meer voor eerste prikken bij jongeren, wel nog voor boosters

Sinds vorig maand worden in België aan mensen onder 31 jaar geen Moderna-vaccins meer toegediend als onderdeel van de basisvaccinatie. Voor boosters met een halve dosis kan Moderna bij jongeren wel nog. Verschillende Europese landen doen ook dat niet meer.

Aanvankelijk kon het Moderna-vaccin in ons land ingezet worden voor alle volwassenen, later werd dat uitgebreid tot iedereen vanaf 12 jaar. Vorige maand werd er echter een leeftijdslimiet ingesteld. Enkel personen van 31 jaar of ouder mogen nog Moderna krijgen als eerste en tweede prik. Dat gebeurde volgens de Task Force Vaccinatie na advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dat advies werd afgeklopt op 1 december.

In de tekst raadt de HGR aan om het vaccin van Pfizer als eerste vaccinatie aan te bieden aan mensen onder 30 jaar. Voorlopige bevindingen in Scandinavië en Frankrijk wijzen in vergelijking met het Pfizer-vaccin op een verhoogd risico op myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje) na een eerste vaccinatie met Moderna bij jonge mannen onder 30.

Daarnaast zegt de HGR ook uit voorzorg boostervaccins van Pfizer te verkiezen voor mensen onder 30 jaar, hoewel er voor een halve dosis van het Moderna-vaccin op dit moment geen bewijs is van een effect op myocarditis en pericarditis. Daarom, zo voegt de HGR toe, "is het mogelijk voor de Task Force Vaccinatie om deze voorzorgsaanbeveling tijdelijk niet te volgen in afwachting van meer gegevens".

Dat laatste heeft de Task Force dus gedaan. Voor mensen die zich nu voor het eerst laten vaccineren, is er een leeftijdsgrens ingesteld van 31 jaar voor Moderna. Voor boosters blijft België voort vaccineren met een halve dosis van Moderna vanaf 18 jaar. Op dit moment krijgen al mensen onder 30 een booster.

Verschillende andere Europese landen hebben er intussen wel voor gekozen hun Moderna-boosters voor te behouden voor de oudere bevolking, meestal vanaf 30 jaar. Dat is onder meer het geval in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

"Het is niet omdat een buurland dat doet, dat wij blindelings volgen", klinkt het bij de Task Force. "Elk land beslist dit na advies van zijn experten. Het is een afweging die je moet maken", aldus woordvoerster Gudrun Briat. "In bepaalde landen is er al een sterkere afwijzende houding tegenover vaccinatie, waardoor het beleid ook extra voorzichtig wordt. Dat zijn geen wetenschappelijke maar politieke argumenten."

De woordvoerster van de Task Force wijst er nog op dat de Europese geneesmiddelenautoriteit (EMA) het Moderna-vaccin heeft goedgekeurd voor iedereen vanaf 12 jaar. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat in Vlaanderen instaat voor de vaccinatiecampagne, zegt dat de keuze voor Moderna als boostervaccin vooral het gevolg is van een aantal toevalligheden. Zo zijn er meer vaccins van Moderna voorradig en heeft Pfizer - in tegenstelling tot Moderna - wel al een kindervariant van zijn vaccin, die afgetrokken wordt van het totale aantal doses die ons land krijgt. Bovendien zorgt het feit dat een halve dosis van Moderna volstaat als booster ervoor dat de voorraad beschikbare vaccins verdubbelt. 

"Moderna zal gebruikt worden voor de rest van de boostercampagne, tenzij de wetenschappelijke inzichten over het gebruik veranderen", aldus Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.