Fusieziekenhuis AZORG opent nieuwbouw van 22 miljoen

Aalsters burgemeester en voorzitter van AZORG Christoph D'Haese en ziekenhuisdirecteur Peter Verhulst hebben afgelopen vrijdag het gloednieuwe gebouw Keienberg op campus Aalst van het OLV Ziekenhuis geopend. “AZORG is helemaal klaar voor de toekomst dankzij de investering in een state-of-the-art Centrale Sterilisatie Afdeling en in een innovatieve cleanroom waar geneesmiddelen volgens de strengste normen worden bereid."

"Medewerkers van zowel het A.S.Z. als het OLV Ziekenhuis zitten hier samen om volop te werken aan de fusie die van Aalst dé zorgstad bij uitstek moet maken” aldus Peter Verhulst, algemeen directeur van het OLV Ziekenhuis en tevens van het toekomstige AZORG fusieziekenhuis. 

Drie bouwlagen

Het gebouw met een totale oppervlakte van 3.386 m2 telt drie bouwlagen: het gelijkvloers wordt gedeeld door CSA en de cleanrooms van Apotheek, de eerste verdieping huisvest het labo voor pathologische ontleedkunde en op de tweede verdieping bevinden zich de financiële administratie en de HR-dienst. Twee derde van het gelijkvloers wordt ingenomen door CSA, één derde door cleanrooms en ondersteunende functies.  

“Duurzaamheid was een belangrijke vereiste in dit project. Zo werd het gebruik van fossiele brandstoffen volledig achterwege gelaten en is het gebouw volledig elektrisch. Warmtepompen staan in voor zowel verwarming als koeling, er is een groen dak en er werd voorzien in luchtgroepen met warmterecuperatie, ledverlichting, lage temperatuurverwarming en automatisch gestuurde zonwering waar nodig.”, aldus Jeroen Vidts, technisch directeur OLV. 

Innovatieve cleanroom

Op het gelijkvloers van het nieuwe gebouw bevindt zich de cleanroom van de ziekenhuisapotheek. Hier zullen apotheekmedewerkers geneesmiddelen bereiden voor patiënten en klinische studies, geheel volgens de strengste kwaliteitseisen. “Met deze investering willen we zo snel mogelijk voldoen aan de PIC/S-normen, die vanaf 2026 van kracht zijn,” aldus Kathy Van Hecke, directeur-hoofdapotheker van het OLV Ziekenhuis. “Deze normen garanderen de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen, wat bijdraagt aan de patiëntveiligheid. Zo is onze cleanroom voorzien van 4 farmaceutische isolatoren, 1 LAF-kast en een poederafzuigkast” 

Alle producten die de cleanroom binnenkomen, worden gewiped om contaminanten te verwijderen. Via materiaalsassen worden ze in de voorbereidingsruimte binnengebracht. Geneesmiddelen en materialen die nodig zijn voor een bereiding worden verzameld in de voorbereidingsruimte. 

De isolatoren hebben 3 sassen. Via een ingaand sas worden de producten gesteriliseerd. Na sterilisatie volgt de bereidingsfase in de werkzone. Via het uitgaand sas wordt de bereiding naar buiten gesluisd. Na etikettering en vrijgave wordt de bereiding via de buizenpost aan de afdeling bezorgd. 

Het tijdrovende karakter van de veiligheidsprocessen dwingt de CSA om meer gepland te werken en bepaalde bereidingen op voorhand te maken, wat de kwaliteitsnorm ook toelaat. Zo wil het ziekenhuis vermijden dat de patiënt te lang moet wachten op zijn therapie. 

Het mag duidelijk zijn dat permanente training van medewerkers binnen deze werkomgeving een belangrijk aandachtspunt vormt. Elk proces wordt bovendien nauwgezet gedocumenteerd en gevalideerd. 

Sinds november 2023 is de CSA operationeel in het nieuwe gebouw. 

De infrastructuur biedt een duidelijke scheiding tussen 4 zones die het proces bepalen: 

- Onreine zone: hier komt al het gebruikte medisch materiaal toe en start de reinigings- en desinfectieprocedure. 

- Reine zone: nakijken en inpakken van het gereinigde medisch materiaal 

- Steriele zone: ontladen en verdeling van het gesteriliseerde medisch materiaal 

- Afhaalzone: karren worden hier klaargezet voor transport naar de verschillende opslaglocaties verspreid over de 3 campussen 

Elke stap binnen dit proces is traceerbaar. 

De CSA in gebouw Keienberg wordt met zijn drie dubbele was-en desinfectietoestellen, twee carwashtoestellen, vier sterilisatoren en twee plasmasterilisatoren ingezet voor de drie OLV-campussen Aalst, Asse en Ninove. 

Pathologische ontleedkunde

Op 25 juni jongstleden werd op de eerste verdieping van het Keienberg-gebouw het nieuwe laboratorium van de dienst Pathologische anatomie in gebruik genomen. De afdeling beschikt hier over een oppervlakte van zo’n 510 m² aan laboratoriumruimte met bijkomend burelen en facilitaire lokalen. Het ontwerp voorziet in flexibele ruimtes en technieken, wat het mogelijk maakt om de capaciteit in de toekomst op te schalen zonder ingrijpende verbouwingen. 

Vanaf januari 2025 zullen hier immers niet alleen alle stalen afkomstig van de zes AZORG-campussen, maar ook de stalen van externe artsen en laboratoria verwerkt worden. Zo’n 35 labomedewerkers en 10 pathologen van AZORG zullen in een moderne infrastructuur onder andere meebouwen aan het expertisecentrum voor oncologische zorg. Dit moderne laboratorium volgt de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op de voet om hoogwaardige diagnostische diensten te kunnen leveren. 

De strakke inrichting, de open ruimtes afgescheiden van toestelruimtes en de overvloed aan buitenlicht resulteren in een prettig en rustig werkklimaat, wat de kwaliteit van het werk alleen maar ten goede komt. Verder werd in het concept bijzondere aandacht besteed aan veiligheid en ergonomie voor de medewerkers én werd een logische route uitgedacht die de stalen doorheen het gebouw volgen voor een maximale efficiëntie. 

HR-diensten

De HR-diensten van het A.S.Z., de vzw MSSZ en het OLV Ziekenhuis bundelen hun krachten in het gloednieuwe gebouw Keienberg. Samen staan ze sterk om het hoofd te kunnen bieden aan de talloze uitdagingen van de fusie, waaronder de overstap naar een ééngemaakt loon- en planningspakket. 

Doelstelling: het favoriete ziekenhuis zijn van jong en oud voor elke mogelijke zorgvraag, gaande van de basiszorg tot heel gespecialiseerde zorg. Die doelstelling berust op vier pijlers: een aangename werkplek, een uitgekiend hoogstaand zorgaanbod, een sterk en duurzaam (werkgevers)merk en liefde voor de patiënt. 

Met de opening van gebouw Keienberg zet het OLV Ziekenhuis een belangrijke stap richting een toekomst waarin hoogwaardige zorg en innovatieve technologie hand in hand gaan. Dit nieuwe gebouw is een mijlpaal in de verdere ontwikkeling van het fusieziekenhuis AZORG.
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.