Recip-e lanceert nieuwe functie interprofessionele consultatie voorschriften

Recip-e introduceert een innovatieve functie voor een overzicht van openstaande medicatie: artsen krijgen toegang tot voorschriften van andere voorschrijvers. Sinds 11 december 2023 kunnen artsen, en later ook tandartsen en vroedvrouwen, gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid. Hierdoor kunnen zij de zorg die ze voorschrijven nauwkeuriger afstemmen op reeds voorgeschreven behandelingen door andere zorgprofessionals. Ook is het een hulpmiddel bij het overleg met de patiënt.

Katrien Thorré, directeur van Recip-e, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: "Patiënten hebben vaak een therapeutische relatie met meerdere voorschrijvers, en deze functie stelt voorschrijvers in staat om de zorg beter te af te stemmen op basis van elkaars voorschriften en dus op de zorgnoden van de patiënt."

De nieuwe functie is ontwikkeld op basis van feedback van het terrein en biedt voorschrijvers een waardevol instrument om de therapietrouw van patiënten te evalueren en te bespreken. Het initiatief draagt ook bij aan het verminderen van overconsumptie in de gezondheidszorg, luidt het.

Uitrol in fases

In de eerste fase wordt de consultatiefunctie uitgerold voor artsen, gevolgd door tandartsen en verloskundigen in respectievelijk januari 2024 en de tweede helft van 2024.

Patiënten hebben voor deze functie de mogelijkheid om met een nieuw type VISI-vlag ‘voorschrijver’ de zichtbaarheid van hun voorschriften aan te passen voor consulterende voorschrijvers. Voor alle voorschriften die gecreëerd werden sinds 11 december 2023 staat die zichtbaarheid standaard op ‘open’.

Katrien Thorré legt uit: "Deze aanpassingen kunnen momenteel alleen worden gemaakt via de webapp van mijngezondheid.be, maar dit zal binnenkort ook mogelijk zijn via de mobiele applicatie Mijn Geneesmiddelen. Patiënten kunnen ook hun arts vragen om de zichtbaarheid aan te passen, maar dit moet worden gedaan door de voorschrijver die de voorschriften heeft opgesteld." De bestaande VISI-vlag ‘apotheek’, waarmee patiënten – of hun arts op hun vraag – de zichtbaarheid van hun farmaceutische voorschriften kunnen aanpassen voor de apotheek, blijft ongewijzigd.

  

 

 

Belangrijk is dat de nieuwe functie van toepassing is op alle voorschriften vanaf 11 december 2023 met de status 'niet afgeleverd' ('not delivered') of 'in verwerking' ('in process'). Recip-e verwacht dat het enkele maanden zal duren voordat er een completer beeld ontstaat van de lijst met openstaande voorschriften.

Om als arts niet-eigen voorschriften te kunnen consulteren moeten patiënten een geïnformeerde toestemming tot gegevensdeling hebben gegeven én moet er een centraal geregistreerde therapeutische relatie zijn met de patiënt. Dit laatste kan via het inlezen van de elektronische identiteitskaart (eID). “Er is nog een belangrijke taak weggelegd voor voorschrijvers om patiënten te informeren en begeleiden met betrekking tot de algemene geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling”, benadrukt Katrien Thorré. “Veel patiënten lijken niet (meer) te weten wat die toestemming inhoudt en of ze ooit de toestemming (digitaal) ondertekenden.” Daarom stelde Recip-e, samen met de stakeholders uit hun werkgroep communicatie, een informerende tekst op.

 “Verder informeren zorgverleners hun patiënten best over de impact wanneer zij de zichtbaarheid van hun voorschriften voor artsen aanpassen. Voor een goede opvolging van hun gezondheidstoestand is het immers van belang dat patiënten gezondheidsgegevens met zoveel mogelijk zorgverleners delen.“ 

 
Meer informatie over de nieuwe functie kan worden teruggevonden op de website van Recip-e: www.recip-e.be. Op basis van de vragen van het terrein zal op termijn ook de FAQ-rubriek op de website worden geactualiseerd.

De verschillende softwareleveranciers zullen de nieuwe functionaliteit integreren in hun softwarepakketten voor voorschrijvers, in eerste instantie bij artsensoftware. Bij de huisartsen is dit al overal geïmplementeerd. Om de nieuwe functie te gebruiken dienen artsen een update uit te voeren van hun software, indien deze niet centraal zou worden geleverd. Die update wordt voorzien door de softwareleverancier.  De lay-out en specifieke werkwijze is echter verschillend per softwarepakket. Meer informatie en specifieke instructies worden aangeleverd door de softwareleveranciers.  

 

Contact:

E  communication@recip-e.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.