AI in de gezondheidszorg wordt uitgenodigd voor een interparlementair debat in Brussel

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie stonden artificiële intelligentie (AI) en de impact ervan op de samenleving centraal tijdens een interparlementair colloquium dat op 29 januari 2024 in Brussel werd georganiseerd en werd bijgewoond door 170 parlementsleden uit 23 verschillende landen. 

De deelnemers konden discussiëren over de kansen en uitdagingen van AI op verschillende gebieden, zoals cultuur, onderwijs, openbaar bestuur en gezondheid.

Gezondheid was een van de speerpunten van de dag, met een debat onder leiding van journalist Gilles Quostiaux, met drie gasten: Christie Morreale, minister van Volksgezondheid van het Waalse Gewest, Stéphane Lefebvre, CEO van Zorgi, en Giovanni Briganti, arts, docent en hoofd van de leerstoel AI en Digitale Geneeskunde aan de Universiteit van Mons en docent aan de Universiteit van Luik.

De sprekers presenteerden de verschillende toepassingen van AI in de gezondheidszorg, waaronder diagnostische hulp, preventie, patiëntmonitoring en medisch onderzoek. Ze bespraken ook lopende projecten en vooruitzichten, met name in het kader van de Belgische AI-strategie, die van België een toonaangevende speler op dit gebied wil maken.

Het debat ging ook over de kwestie van AI-validatie, d.w.z. de kwaliteits-, veiligheids- en ethische criteria waaraan moet worden voldaan om het vertrouwen van de gebruiker te garanderen. Het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens, dat bestaat uit het exploiteren van gegevens die zijn verzameld voor gezondheidsdoeleinden voor andere doeleinden, zoals onderzoek of het verbeteren van gezondheidszorgsystemen, werd ook besproken, waarbij de kwesties van privacybescherming en toestemming van patiënten werden benadrukt.

De conferentie leverde veel vragen op van parlementariërs, die geïnteresseerd waren in de regelgevende, juridische en sociale aspecten van AI en gezondheidsgegevens. Ze stelden ook vragen aan de experts over de impact van AI op het leven van artsen en patiënten, in termen van menselijke relaties, verantwoordelijkheid, training en ondersteuning.

Het symposium benadrukte de kansen die AI biedt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren, maar ook de uitdagingen die moeten worden aangegaan om te zorgen voor verantwoorde, ethische en inclusieve AI. Het toonde ook aan dat er behoefte is aan samenwerking tussen de verschillende spelers in de sector en tussen de verschillende overheidsniveaus om een gedeelde en samenhangende visie op AI in de gezondheidszorg te ontwikkelen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.