De Croo pleit in nieuw boek voor samenwerking en hervormingen

Crisissen kunnen enkel opgelost worden als er samengewerkt wordt en mensen elkaar vertrouwen. Dat stelt premier Alexander De Croo in zijn nieuw boek 'Waarom het beste nog moet komen', dat hij op het Open VLD-hoofdkwartier voorstelde met uittredend Nederlands premier Mark Rutte als inleider. De Croo haalt in zijn boek ook uit naar het nationalisme en pleit voor een hervorming van de staat, met een federale kieskring.

In zijn boek probeert Alexander De Croo via concrete dossiers aan te tonen dat samenwerking loont. Tijdens de coronacrisis vormde de premier een tandem met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). In het dossier van de repatriëringen uit Afghanistan verwijst hij naar de rol van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès e n minister van Defensie Ludivine Dedonder, en in het energiedossier benadrukt hij de samenwerking met minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bij de energietransitie en de onderhandelingen met Engie over de verlenging van de kerncentrales. 

Voor de premier zijn hervormingen nodig, onder meer in de economie en de arbeidsmarkt. Hij pleit voor een nieuw economisch migratiemodel, met circulaire migratie waarbij de arbeider kan terugkeren naar zijn land van herkomst.

'Puinhopen van nationalisme'

De Croo hekelt ook de 'puinhopen van nationalisme'. Hij verwijst daarbij naar Catalonië, die door de separatische beweging niet langer de rijkste regio van Spanje is, en de brexit. Daarom schuift hij een reorganisatie van de staat naar voren, gebaseerd op samenwerking en vertrouwen. Maandag wees hij er tijdens de boekvoorstelling op dat België tijdens de laatste tien jaar drie jaar niet bestuurd werd en er vijf jaar geen begroting was. "Dat heeft ons 12 miljard euro gekost. Dat is een gemiste kans door nationalistische fabeltjes", aldus de premier. 

In zijn boek pleit de Open VLD'er voor een federale kieskring. Elke partij duidt daarbij een kandidaat-premier aan die bij een overwinning het initiatiefrecht krijgt om een regering te vormen, "of nog beter, laten we erover nadenken hoe we die functie rechtstreeks kunnen verkiezen". In een volwassen federaal land moet het voor hem normaal zijn dat je partners op een verschillend niveau bij elkaar brengt. "Het federale niveau kan een idee aandragen dat de regionale niveaus verder uitwerken."

Vier deelstaten

Hij verzet zich ook tegen de versnippering van bevoegdheden. De Croo kijkt daarvoor naar de hiërarchie van normen zoals die in Duitsland bestaat. "Om België beter en efficiënter te laten werken, moeten we dus meer in plaats van minder federaal worden", herhaalt De Croo het Open VLD-standpunt. "Nieuw gevormde regeringen die bij de start van de legislatuur afspreken wat ze samen willen verwezenlijken op het vlak van arbeid of klimaat, met duidelijke afspraken over ieders focus en aandeel, zijn een eerste stap om het gecementeerde wantrouwen uit ons systeem te verwijderen", verdedigt hij een samenwerkingsfederalisme. Hij pleit voor vier deelstaten - Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Oost-België, waarbij Brussel "ontsnipperd" moet worde n.

Alexander De Croo zei maandag nog dat hij het meest fier was op die beslissingen die ingingen tegen wat 'politiek wijs' geacht werd, zoals de repartriëringen van kinderen en hun moeders uit de IS-kampen of de vrijlating van Olivier Vandecasteele. "De politiek is te vaak datagestuurd, en te weinig vanuit de mens", vond hij.

Alexander De Croo, 'Waarom het beste nog moet komen', is uitgegeven bij Pelckmans en telt 240 pagina's. ISBN 978-94-6337-879-6. Prijs: 22 euro.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.