Crevits wil rusthuisprijs trager laten stijgen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits wil dat de prijzen van de rusthuizen de gezondheidsindex volgen in plaats van de consumptieprijsindex. Dat zei ze op Radio 1. "De onderhandelingen daarover lopen met de koepels en de ouderenverenigingen. Ik hoop daar binnen enkele weken een principiële beslissing over te nemen in de regering", aldus de minister.

Het gemiddelde pensioen ligt een pak lager dan het gemiddelde maandbedrag in een woonzorgcentrum, kaartte ouderenvereniging Okra aan in onder meer De Standaard en De Morgen. De recentste cijfers spreken over gemiddeld 1.255 euro per maand, ruim 1.000 euro lager. De pensioenen volgen bovendien de gezondheidsindex, terwijl de prijzen van woonzorgcentra de sneller stijgende consumptieprijsindex volgen.

Dat laatste wil minister Crevits snel aanpakken. Van een maximumfactuur wil ze echter niet weten. "Omdat je er dan van uitgaat dat alle woonzorgcentra dezelfde dienstverlening aanbieden en dat is niet het geval. Er zijn woonzorgcentra in heel moderne gebouwen en in oudere gebouwen. Sommige zijn eigendom van een OCMW, waar de lokale besturen extra bedragen in pompen. Als je dat allemaal gaat verbieden, krijg je een grote eenheidsworst en dat willen de mensen niet."

Er wordt volgens haar wel gewerkt aan een transparante boekhouding. "De bedoeling is dat die in de loop van volgend jaar wordt ingevoerd. Mensen hebben het recht om te weten wat de overheidstussenkomst is en hoeveel er wordt aangerekend voor extra's."

Vooruit is wel voorstander van een maximumfactuur, die niet hoger mag zijn dan het pensioen. Daarnaast wil de partij af van de onderhoudsplicht. "Het is de taak van een sterke overheid om te voorzien in betaalbare zorg. Kinderen zouden hier niet toe verplicht mogen worden", zegt Vlaams Parlementslid Hannes Anaf.

Groen vraagt op zijn beurt dat de werkingsmiddelen voor woonzorgcentra worden aanpast aan de gestegen levensduurte, dat er paal en perk gesteld wordt aan de extra kosten en dat er een wettelijk plafond komt op de winsten bij commerciële woonzorgcentra.

Voor het Vlaams Belang treuzelt Crevits te veel. "Eenvoudige, eenduidige en klare maatregelen konden en moesten al lang genomen zijn", zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. De extreemrechtse oppositiepartij stelt onder meer voor om de premie van het Vlaamse zorgbudget correct te indexeren, de gezondheidsindex als maatstaf te gebruiken om de maximale prijsverhoging te berekenen en de onderhoudsplicht af te schaffen. Het Vlaams Belang is ook voorstander van de maximumfactuur.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.