Crevits versterkt financiering hulplijn en chatbox Nupraatikerover.be

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits versterkt de chatlijn van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling Nupraatikerover.be. Steeds meer jongeren en meerderjarige slachtoffers van seksueel geweld contacteren de chatlijn met vragen over mishandeling, verwaarlozing of seksueel geweld zoals grensoverschrijdend gedrag. Het jaarlijkse budget van Nupraatikerover.be stijgt naar 280.000 euro.

"Uit resultaten van de HBSC-studie afgelopen week bleek nog dat jongeren aangeven meer te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een grotere bewustwording over grensoverschrijdend gedrag kan daarvoor een mogelijke verklaring zijn. Het is belangrijk dat jongeren ergens terechtkunnen met hun bezorgdheden en vragen", verduidelijkt Crevits. 

Ze vindt het een goede zaak dat dat steeds meer jongeren hun weg vinden naar online hulp: "Het is laagdrempelig, toegankelijk en het sluit aan bij hun leefwereld. Daarom versterken we de chat nupraatikerover.be. Jongeren die seksueel lastiggevallen worden of met vragen zitten over seksuele mishandeling of misbruik kunnen er chatten met gespecialiseerde medewerkers van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Met deze middelen kan Nupraatikerover.be ruimere openingstijden en extra chatlijnen openhouden".

Tijdens de coronapandemie zijn heel wat online hulplijnen tijdelijk versterkt om het hoofd te bieden aan het stijgende aantal oproepen. Vandaag blijft het aantal oproepers bij de chat Nupraatikerover.be in stijgende lijn. Vorig jaar ging het over 1.074 gesprekken, 16% meer dan in 2021. 8 op de 10 van de oproepers zijn meisjes of vrouwen. De oproepers bevinden zich voornamelijk in de leeftijdscategorieën 12-14 jaar (33%) en 15-17 jaar (32%). Zes op de 10 gemelde misbruiken gaan over seksueel misbruik en lichamelijke mishandeling en verwaarlozing. 

Minister Crevits heeft nu beslist om de hulplijn en chatbox Nupraatikerover.be vanaf volgend jaar structureel financieel te versterken. De extra investering maakt deel uit van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.