Crevits plant grote bevraging bewoners Vlaamse WZC's

De Vlaamse overheid ondersteunt vanaf volgend jaar woonzorgcentra (WZC's) in Vlaanderen bij de organisatie van bewonersbevragingen. De bewoners zullen daarbij hun mening kunnen geven over hoe ze de kwaliteit van leven, wonen en zorg ervaren. Dat kondigt Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Hilde Crevits, aan. Op die manier wil de Vlaamse overheid de bewonersparticipatie verhogen.

Enkele WZC's organiseren nu al soortgelijke initiatieven. Vlaanderen wil daar meer wetenschappelijke uniformiteit in brengen. Ook wordt de onderlinge vergelijking en de transparante bekendmaking van de resultaten mogelijk gemaakt. Woonzorgcentra zullen vrijwillig en gratis kunnen deelnemen. Ook naasten van bewoners zullen hun mening kunnen geven.

"Om kwaliteit nog beter af te stemmen op de noden van de bewoners, hebben we hun mening nodig", aldus Crevits. "Daarom ondersteunen we vanaf volgend jaar de WZC's met het organiseren van bewonersbevragingen die polsen naar hun ervaringen. Daarbij verliezen we de naasten van de bewoners niet uit het oog." Partners in het project zijn het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Bedoeling is om een wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen van hoe de bewoners en hun naasten de kwaliteit van leven, wonen en zorg in de WZC's in Vlaanderen ervaren. "We denken daarbij aan maaltijden, accommodatie, communicatie, omgang met personeel en medebewoners, privacy, algemeen welbevinden, autonomie? Het biedt de bewoner inspraak in het beleid en moet de woonzorgcentra de nodige inzichten bieden", klinkt het. 

De bewoners, ook zij met dementie, zullen hun mening kunnen geven. Er komt dan ook een aparte meetmethode voor de verschillende groepen. 

Het project verloopt in verschillende fases. Vanaf het najaar van volgend jaar staat de eerste meting bij bewoners gepland, de resultaten zijn voorzien voor het einde van 2024. De uitkomsten van de familiebevraging komen in het voorjaar van 2025. Een eindrapport volgt in september 2025. De Vlaamse regering investeert maximaal 1,8 miljoen euro in de realisatie van het project.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.