Vaccinatiekosten in het ziekenhuis: FRZV vraagt 31,38 euro per vaccin en 108 euro/uur/arts

De Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) werkt aan een nota om de kosten van ziekenhuisvaccinatie te objectiveren. De specialist kon het ontwerp-advies van de FRZV inkijken. Daarin zijn de eisen van de sector in detail beschreven. De federale minister van Volksgezondheid zal uiteraard moeten beslissen. 

Sinds eind 2020 buigen de ziekenhuizen, eerst de HUB's en daarna de andere, zich over het kostenprobleem voor het opzetten van vaccinaties. De FRZV gaf op vraag van minister Vandenbroucke advies "over de bepaling van de kosten in verband met de vaccinatie van het ziekenhuispersoneel."
De totale gevraagde forfaitaire kosten bedragen 26,38 euro (personeelskosten) plus 5 euro (diverse kosten), of 31,38 euro per vaccin.Daarnaast zijn er de kosten van het vaccin in de ziekenhuisapotheken, zoals beschreven in het vorige FRZV-advies over de financiering van de HUB-ziekenhuizen. Het vaccin zelf wordt betaald door de FOD Volksgezondheid.

108 euro/uur per arts
Vandaag "moet deze nota nog worden goedgekeurd door de plenaire vergadering van de FRZV en uiteraard zal de federale minister van Volksgezondheid ermee doen wat hij wil", zegt onze bron dicht bij het dossier. "Wat de terbeschikkingstelling van de arts in de vaccinatielijn betreft, die is gebaseerd op een forfaitaire compenserende vergoeding van 108 euro/uur. Dit is echter geen uitgemaakte zaak."
Essentiële financiering
Tot op heden zijn de eisen van de ziekenhuizen nog niet ingewilligd: "Men beseft niet altijd dat er achter deze vaccinatie een belangrijk logistiek en menselijk werk schuilgaat. Vooral omdat er verschillende vaccins zullen zijn met verschillende protocollen. Hoewel het conceptueel schien eenvoudig lijkt, is het dat in de praktijk niet."

Paul D'Ottrepe, algemeen directeur van de Clinique Saint-Luc in Bouge en voorzitter van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren, hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren: "Ik heb het gevoel dat als de berekeningen goed worden uitgevoerd, de ziekenhuizen geen geld zullen verliezen. Vandaag is 83% van het personeel gevaccineerd. Het systeem werkt over het algemeen goed. Je kunt zien dat het personeel tevreden is. "

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Paul DEPUYDT

  19 februari 2021

  Niet te verstaan dat de loonkosten voor arts en paramedisch en administratief personeel zo uiteenloopt. Zo ook in vaccinatiecentra, waar artsen , die er ook alleen een superviserende rol hebben daarenboven een weekendsupplement ontvangen en andere vrijwilligers niet. Misschien kan hier ook wat meer gelijkschakeling/solidariteit geen kwaad...kwaad... kwaad...
  PDEPUYDT artsoprustenvrijwilliger

 • Bart Vundelinckx

  18 februari 2021

  Geachte

  In niet élk ziekenhuis is 83% van het personeel gevaccineerd. In ons ziekenhuis slechts een 15 % !
  Ik denk niet dat dit als een algemene waarheid de wereld in gestuurd mag worden.

  Hoogachtend