Brussel zet in op sterkere coördinatie aanpak hotspots drugshandel en -gebruik

Er komt een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de verschillende hotspots van drugshandel en -gebruik, gebaseerd op de aanpak rond het Zuidstation. Dat is afgesproken op de gewestelijke veiligheidsraad van dinsdag, kondigde Brusselse minister-president Rudi Vervoort aan met Sophie Lavaux, gedelegeerd bestuurder van safe.brussels en Hoge Ambtenaar voor de Brusselse agglomeratie.

Vervoort en Lavaux stelden aan de veiligheidsraad een aantal gecoördineerde actievoorstellen voor die een antwoord bieden op de huidige geweldsituatie. Die voorstellen moeten gepaard gaan met investeringen van de federale overheid, die bevoegd is voor de bestrijding van de zware criminaliteit, benadrukte hij.

De actievoorstellen zijn gebaseerd op de lessen die getrokken zijn uit het plan voor het Zuidstation, op de initiatieven in de gebieden waar de drugshandel welig tiert, zoals Peterbos, en op het werk van safe.brussels met onder meer de aanstelling van een coördinator voor het Noordstation.

Uit het plan voor het Zuidstation bleek dat de openbare diensten en verenigingen door de hogere aanwezigheid in de buurt van het Zuidstation, er veilig hun werk konden doen. Voorts werd duidelijk dat alle betrokken diensten moeten meedoen, gaande van welzijns- en gezondheidswerkers en de netheidsdiensten tot de politie en het parket, maar ook de dienst Vreemdelingenzaken. De collectieve inzet is doeltreffend, maar kan alleen worden volgehouden als er voor álle betrokken instanties extra middelen komen, luidt het nog.

Er werd ook vastgesteld dat een daadkrachtig optreden binnen een afgebakende zone ertoe leidt dat de criminaliteit verschuift. Zo heeft de drugshandel (verkoop en gebruik) zich verplaatst naar de Hallepoort en andere locaties, die eerder al met deze verschijnselen te maken kregen, maar tegenwoordig in veel ergere mate.

"Nu er steeds ernstigere feiten worden gepleegd en het actieterrein zich verder uitbreidt, staan we met de opgestarte coördinatie dus voor de uitdaging om een algemene aanpak voor het hele Brussels Gewest uit te stippelen", luidt het. Daarbij is er aandacht voor reeds bekende 'hotspots', zoals de Hallepoort, Ribaucourt, het Zuid- en het Noordstation, de vele metrostations waar zich problemen voordoen en de wijken waarvoor de openbare vastgoedmaatschappijen aan de alarmbel hebben getrokken, met op de eerste plaats Peterbos.

In die hotspots zullen de betrokken politiezones hun krachten bundelen om de problemen effectiever aan te kunnen pakken. Die geïntegreerde en gecoördineerde aanpak wordt nu door de verschillende actoren uitgewerkt. Het is alvast de bedoeling om de aanpak aan te passen aan de specifieke locatie. Binnen twee weken zal de gewestelijke veiligheidsraad zich dan buigen op de definitieve maatregelen. Of er eenzelfde persoon bevoegd wordt voor de coördinatie in alle hotspots - de drugscommissaris waar onder meer Groen op aandrong - of dat er een coördinator per hotspot wordt aangeduid, zal ook binnen twee weken worden bepaald, verklaarde Rudi Vervoort op de persconferentie.

Sophie Lavaux verduidelijkte dat er per hotspot een actieplan wordt uitgewerkt, voor zowel politie, parket, hulpverleners als gewestdiensten zoals de reinigingsdiensten. Die plannen zullen uit drie luiken bestaan: de veiligheid met maatregelen voor politie en parket; preventie met onder meer laagdrempelige opvang en hulpverlenen en sensibilisering en vorming voor de verschillende diensten; en infrastructuur met aandacht voor de infrastructuur, mobiliteit, openbare ruimten, verlichting,....

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.