Bianca Debaets (CD&V) ziet verplichte vaccinatie in Brussel als "enige uitweg"

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) pleit voor een verplichte vaccinatie in het Brussels gewest. "Dat is de enige uitweg", verklaarde ze woensdag tijdens de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De huidige aanpak heeft volgens Debaets zelfs aangetoond dat er verdeeldheid is binnen de Brusselse regering.

"Ik lees in de media dat Brusselse minister Maron (bevoegd voor Gezondheid, red.) een democratisch debat vraagt over verplichte vaccinatie. Dat is je reinste onzin", reageert Debaets fel. "Regeren is verantwoordelijkheden durven opnemen, niet zomaar alles bij de burger leggen. Sommige maatregelen zijn niet populair, maar wel noodzakelijk. Als je aan de burger gaat vragen of er extra belastingen moeten komen, gaan die d aar ook altijd negatief op antwoorden. Niet alles heeft altijd een draagvlak nodig", vindt ze.

Een ander signaal is te horen bij de Brusselse oppositiepartij N-VA. Daar gelooft parlementslid Gilles Verstraeten niet in een verplichting, want dat werkt volgens hem zelfs averechts: "De vaccinatie verplichten zal de gespletenheid in de samenleving mijns inziens nog doen toenemen. Ik stel mij ook vragen bij het juridisch kader daarvoor. Wat voor sancties worden voorzien en hoe controleren we iedereen op zijn gezondheidsstaat? Wie A zegt moet op dat vlak ook B zeggen", vindt Verstraeten.

Het CD&V-parlementslid bracht haar standpunt naar voren na een discussie rond de vaccinatie in de Brusselse scholen, want die moet nog echt op gang komen. Het feit dat minister Elke Van den Brandt, die de bevoegdheid Gezondheid deelt, op de achtergrond bleef, stuitte op kritiek bij Gilles Verstraeten (N-VA) en opnieuw Debaets. "Dit debat heeft een veel dieper liggend probleem aangetoond. Er is een compleet gebrek aan samenhang binnen de regering en daar betaalt de Brusselaar het gelag voor", stelt Debaets.

Het vertrouwen in de politiek moet in het veld hersteld worden, vindt Brussels N-VA-parlementslid Verstraeten. Er moet naar de wijken gegaan worden "bij die bevolkingsgroepen die nu quasi-totaal buiten de bredere samenleving staan." De regering heeft volgens hem te lang alles zijn beloop laten gaan ten aanzien van "de samenlevings- en integratieproblematiek in Brussel. Ten aanzien van een bevolking die zich vrij massaal weigert te laten vaccineren", besluit Verstraeten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.