Zitpenningen Zorgraden: richtprijzen

De hervormingstrein van de eerstelijnszorg komt op snelheid maar het regent heel wat praktische vragen. Bijvoorbeeld wat de werking van de Zorgraad betreft en de zitpenningen.

Een Zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen de eerstelijnszone helpt bij de organisatie van de eerstelijnszorg en de zorgaanbieders steunt. Voor de (para)medische beroepen zijn onder meer vertegenwoordigd: huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, apothekers, psychologen, podologen, vroedvrouwen,…

Voor de zelfstandige zorgaanbieder ontwikkelen Domus Medica, de Federatie Vrije Beroepen en het Vlaams Apothekersnetwerk in opdracht van Zorg en Gezondheid een opleidingspakket voor de Zorgraden, net om beter in te spelen op de vele specifieke vragen van de zelfstandige zorgaanbieder. Het vormingspakket zal rond het jaareinde beschikbaar zijn, meldt de nieuwsbrief van de Vlaamse overheid.

Praktisch vraagje dat daarin ook wordt behandeld: hoe zit het met de zitpenningen? In één derde tot de helft van de zones is het al of niet uitbetalen van zitpenningen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten van het veranderteam een gespreksonderwerp. De Vlaamse administratie houdt de boot af om zelf voor die zitpenningen in te staan, maar anderzijds begrijpt ze de vraag naar een duidelijk kader en laat z toe dat de (voorlopige) zorgraden zelfstandig kunnen beslissen om zitpenningen uit te betalen, zij het vanuit de eigen werkingsmiddelen. Ze suggereert voor iedereen hetzelfde bedrag: 75 euro (het  gangbare tarief voor deelname aan overlegorganen binnen de Vlaamse overheid). Daarvoor worden fiscale fiches opgemaakt.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.