Overhandigen medische gegevens: beroepsgeheim schiet tekort

"Het overmaken van medische gegevens is eerder regel dan uitzondering. Terwijl het net omgekeerd zou moeten zijn volgens het bekende artikel 458 van het Strafwetboek. Het beroepsgeheim schiet dus tekort omdat het enkel van toepassing is op wie opzettelijk geheimen bekendmaakt. Maar men moet ook kunnen optreden tegen lakse (hoofd)artsen en andere verantwoordelijken die inbreuken mogelijk maken."

Die stelling verdedigt dr. Lieven Wostyn in de derde, herziene druk van "Overhandigen van medische gegevens". Een zeer omvangrijke, diepgravende en uitermate verzorgde uitgave die een rits doorwrochte bijdragen bundelt van een team ervaren professionals, (21 auteurs!) artsen, magistraten en juristen.

Dat resulteerde in een mooie bloemlezing van deontologische en juridische topics. Onder impuls dus van diezelfde dr. Wostyn en mede-auteur Ralph Pacqueu en gedragen door het dynamische team van de provinciale raad met onder meer dr. Wim Debrabandere. En, niet te vergeten, het boek vormt een orgelpunt voor het voorzitterschap van de provinciale raad West-Vlaanderen, Roeland Dierickx.

"Beroepsgeheim: rechtsregel ten dienste van de patiënt"

Het beroepsgeheim en het overmaken van medische gegevens is dus sinds 2009 - de tweede druk van het werk - grondig maatschappelijk veranderd. Maar de wetgeving is nog niet helemaal gevolgd, betoogt dr. Wostyn. Het beroepsgeheim van art. 458 Sw kan niet langer worden beschouwd als een waarde op zich. Wel als een rechtsregel "die ten dienste staat van de patiënt. De gezondheidstoestand van de patiënt wordt een bron van rechten."

Deze derde herziene druk moet weer een praktisch werkinstrument worden in de dagelijkse praktijk, zowel voor de 'beroepsbeoefenaar' als voor de patiënt.

Een groot deel wordt ingenomen door materie over het uitschrijven van medische attesten en medische documenten. Het merendeel van de klachten die bij de Orde binnenkomen, gaan trouwens over medische attestering. "Pas op voor de angels en de doornen, collega's, die aan uw ganzenveer hangen en aan uw toetsenbord", luidt de plastische waarschuwing van dr. Pacqueu. 

Het werk is gestructureerd rond zeven hoofdstukken. Eerst worden enkele algemene zaken aangesneden over het beroepsgeheim, gevolgd door hoofdstuk twee dat ingaat op mogelijke gerechtelijke procedures. In hoofdstuk drie staat de inzage van het patiëntendossier centraal. Verzekeringen zijn de focus van hoofdstuk vier. Verzekeraars zijn kampioen in het opstellen van vragenlijsten, "ze hebben de prijs gewonnen van de paperasserij", aldus dr. Pacqueu.

Fiscale controle

Niet te versmadenis het vijfde hoofdstuk over fiscale controle en het Fonds Medische Ongevallen. De algemene dagelijkse problematiek over attesten bij werkgevers wordt behandeld in hoofdstuk zes en tot slot beschrijft hoofdstuk zeven enkele recente cruciale wetten, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitswet die er weldra aankomt. 

Alles is netjes gestructureerd met een overzichtelijke samenvatting op het einde van elk hoofdstuk. Geen pageturner, wel een handig werkinstrument van niet minder dan 368 bladzijden om nu en dan te raadplegen voor wie volop in de praktijk staat. Handig is het stevige trefwoordenregister achteraan.

Misschien vormt dat ook de aanzet om naar een vierde editie te werken met digitale inslag. De toekomst van dergelijke naslagwerken ligt immers vooral digitaal - stukken toegankelijker - zoals ook de herwerkte Code al duidelijk maakte.

Dit boek wordt per post bezorgd aan elke arts in West-Vlaanderen. Het is ook verkrijgbaar in de zogenaamde betere boekhandel. 

Overhandigen Medische Gegevens, Lieven Wostyn , Ralph Pacqueu , Roeland Dierickx (ed.)

  • Uitgeverij: Orde der Artsen
  • Publicatiedatum: 30 april 2021
  • Editie 3
  • ISBN: 9789464334555
  • Prijs: 35 euro.

Auteurs van de artikels:

BACCARNE Frans - Huisarts te Poelkapelle; Raadslid provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen 

BUELENS Wannes - Advocaat; Praktijkassistent Universiteit Gent; Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen 

CROES Valerie - Advocaat Bloom Law 

DELEFORTRIE David  - Advocaat Sanalex; Praktijkassistent UGent 

DENEYER Michel - Professor aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie, VUB; Gastprofessor UGent; Gastprofessor KULeuven

DENYS Thierry - Erevoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen; Magistraat-assessor provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen

DEPONDT Wannes - Data Protection Officer AZ Delta; Master in de rechten

DIERICKX Roeland - Huisarts te Westouter; Voorzitter provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen

FORNACIARI Diego  - Advocaat gezondheidsrecht (resolut-law.); Lector recht voor de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde (Karel de Grote hogeschool)

HEYLBROECK Nicolas - Advocaat gezondheidsrecht (resolut.)

LECLERCQ Carmen - Psychiater en revalidatiearts PZ Onze-Lieve-Vrouw te Brugge; Gerechtelijk expert te Brugge

MAUS Michel - Vakgroep Fiscaal Recht VUB; Advocaat Bloom Law

MISSIAEN Kathleen  - Afdelingsvoorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen; Plaatsvervangend magistraat-assessor provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen

PACQUEU Ralph - Huisarts te Roeselare; Secretaris provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen

PELEMAN Renaat  - Gewoon hoogleraar Inwendige Ziekten UGent (deeltijds); Departementshoofd Kenniscentrum voor de Geneeskunde UGent-UZGent

SERVAES Sophie - Verloskunde – Gynaecologie Sint-Andriesziekenhuis te Tielt

TACK Sylvie - Advocaat-vennoot Sanalex; Gastprofessor UAntwerpen; Praktijkassistent gezondheidsrecht UGent

VAN HAECHT Christiaan - Adviserend arts; Landsbond der Christelijke Mutualiteiten

VIJVERMAN An - Advocaat-partner Dewallens & partners

VUYLSTEKE Dirk - Huisarts te Roeselare; Bureaulid provinciale raad Orde der artsen West-Vlaanderen WOSTYN Lieven - Medisch directeur AZ Delta Roeselare; Gerechtelijk expert; Master in de rechten; Consulent Centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.