Inspectiedienst Riziv: nieuwe mandaten en herbenoemingen

Van het comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) werden de de mandaten van de voorzitter en van de leden en vernieuwd of verlengd. De nieuwe nieuwe samenstelling verscheen vandaag in het Staatsblad en gaat in met terugwerkende kracht op 15 mei 2023.

Jean VAN der EECKEN is voorzitter.
Vertegenwoordigers van de ziekenfondsen zijn:
BONNEWYN Carina, REYNDERS Heidi, ZAMUROVIC Danica, BERKEIN Philiep, MARNETH Philippe en PELTIER Alex (werkende leden); DE BRUYN Mireille, DUMONCEAU Véronique en DUBOIS Hedwig (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van de Nationale raad van de Orde der artsen zijn:
MELOT Christian (werkend lid) en DOOMS Marc (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van de Nationale raad van de Orde van apothekers:
MARINUS Reinhildis en NICOLAS Arnaud (werkende leden);
DAVOINE Jean-Christophe en DESBUQUOIT Thierry, (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van het apothekerskorps:
MONKERHEY Virginie en DE ROCKER Hendrik (werkende leden);
SANTI Anne en de heer ECHEMENT Nicolas (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de ziekenhuisapothekers:
CHEUK Cédric en DE SCHEPPER Marc (werkende leden);
DEMARET Sylvie en DE RIJDT Thomas (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de verplegingsinrichtingen:
VERSCHOREN Katrien (werkend lid);
SMEETS Yves (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigsters van de representatieve verenigingen van de vroedvrouwen:
GOETVINCK Krista en LION Françoise (werkende leden);
LAMBRETTE Magali en VAN NULAND Eefje (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de verpleegkundigen:
VAN GANSBEKE Hendrik en VERTONGEN Willy (werkende leden);
PAQUET Anne-Sophie (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de bandagisten:
RASE Pascal en VERMEIREN Patrick (werkende leden);
DOISON Pascal en TYVAERT Christoph (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de orthopedisten:
RASE Pascal (werkend lid);
DOISON Pascal en TYVAERT Christoph (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten :
COULONVAL Pol (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de opticiens :
DE VRIES Viviane (werkend lid);
VANDENABEELE Philippe (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de logopedisten :
GEONET Daniel en LEFEVERE Stefaan (werkende leden);
COLLARD Marie-Hélène en MARYN Youri (plaatsvervangende leden);
Vertegenwoordigsters van een representatieve vereniging van de orthoptisten:
BIESEMANS Marianne (werkend lid);
VANDESTEENE Ann (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de verstrekkers van implantaten :
DE MUELENAERE Sarah en MATTENS Michel (werkende leden);
SCHOLTES Sophie en DERYCKERE Koen (plaatsvervangende leden).

Eveneens benoemd tot leden bij het Comité DGEC vanaf de publicatie in Het Staatsblad vandaag en voor een termijn die verstrijkt op 14 mei 2027:
Vertegenwoordiger van een ziekenfonds:
LANDTMETERS Bernard (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van de Nationale raad van de Orde der artsen :
PELEMAN Renaat (werkend lid);
MICHIELSEN Dirk (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van de orthopedisten:
GELDHOF Jeroen (werkend lid);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de gehoorprothesisten :
JASPERS Dominique en LAUREYNS Mark (werkende leden);
HEYMANS Marc (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van een representatieve vereniging van de orthoptisten :
PORTIER Valentin (werkend lid);
BENI Kathleen (plaatsvervangend lid);
Vertegenwoordigers van representatieve verenigingen van de revalidatiecentra die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid:
HERBAUX Denis en SWARTENBROEKX Jos (werkende leden);
ROGGE Jürgen (plaatsvervangend lid).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.