In het hele land weigeren huisartsen nieuwe patiënten

Er gaat haast geen dag voorbij of er verschijnt ergens een artikel in de pers over huisartsen die nieuwe patiënten weigeren en een patiëntenstop invoeren. Niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, zo blijkt uit een enquête van onze Franstalige collega’s van Medi-Sphere.

Begin juli pakte De Standaard uit met het nieuws dat zowat alle huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel te maken hebben met een patiëntenstop in één of meerdere praktijken. De Huisartsenkring Pajottenland had de kat de bel aangebonden met de noodkreet dat driekwart van de huisartsenpraktijken in de kring een patiëntenstop invoerden en dat de situatie alleen maar erger zou worden vermits tegen 2024 een derde van de actieve huisartsen in de kring zal stoppen.

De Standaard legde daarop zijn oor te luisteren bij tientallen kringen (goed voor meer dan vijfduizend huisartsen en zes miljoen patiënten) en kwam tot de onthutsende vaststelling dat er slechts in één kring (Huisartsen Westhoek) geen enkele praktijk was die een patiëntenstop invoerde. Meer dan de helft van de kringen geeft echter aan dat minstens de helft van de praktijken in de kring een patiëntenstop heeft. De wachtlijsten om tot een praktijk toegelaten te worden, kunnen oplopen tot twee jaar.

En gisteren meldde VRT News dat de spoeddiensten een beduidende toename zijn van het aantal patiënten. Hoewel niet de enige factor, schrijven ze dat toch grotendeels toe aan de moeilijkheid die een patiënt ondervindt om een huisarts te vinden.

De enquête in De Standaard inspireerde onze Franstalige collega’s van Medi-Sphere tot het houden van een eigen enquête bij de huisartsen in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen leeft misschien de idee dat de situatie ten zuiden van de taalgrens minder ernstig is omdat er pas de laatste jaren werk wordt gemaakt van een beperking van het aantal studenten geneeskunde. Niets is echter minder waar.

Uit de online enquête waaraan 366 Franstalige huisartsen deelnamen, blijkt dat zes huisartsen op tien (60,66%) geen nieuwe patiënten meer aanneemt. Dat percentage ligt dus nog wat hoger dan in Vlaanderen, waar volgens de enquête van De Standaard ongeveer de helft van de praktijken geen nieuwe patiënten aanvaardt.

Opmerkelijk zijn de verschillen tussen bepaalde categorieën. Vrouwelijke huisartsen zeggen iets vaker een patiëntenstop in te voeren. Het meest opmerkelijke cijfer is echter dat van de jonge Waalse huisartsen (tussen 26 en 35 jaar). Maar liefst tachtig procent van deze groep zegt patiënten te weigeren. Nog een opmerkelijk verschil bestaat er tussen groepspraktijken en medische huizen in Brussel en Wallonië. In de hoofdstad weigeren zij in 40 tot 45% van de gevallen patiënten, in Wallonië bij ongeveer 75%.

Gevraagd naar de motieven van de weigering, keren vaak dezelfde antwoorden terug: de naderende pensioenleeftijd, de administratieve overlast, de levenskwaliteit en het hoge verwachtingspatroon van de patiënten gekoppeld aan onbetamelijk gedrag van de mensen. Vanuit syndicale hoek wordt met een verwijtende vinger gewezen naar de politiek die veel te laks omgaat met het probleem en niet meteen oplossingen aanreikt. Afwachten of de New Deal van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) met onder andere een gedeeltelijke inperking van het aantal ziekteattesten soelaas zal brengen.

Lees ook : Patiëntenstop: waar ligt de knoop?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  11 augustus 2022

  Het leven zoals het WAS , correct beschreven door Walter Couder !

 • Walter COUDER

  11 augustus 2022

  Toen ik in 1980 startte als huisarts was er een overaanbod aan artsen, en zeker aan huisartsen. Het was vaak wachten tot er een patiënt aanbelde, proberen zoveel mogelijk wachten te doen, 24/7 bereikbaar zijn. En dit alles aan een karig honorarium. Toen was er geen sprake van een vergoeding voor GMD, maar wij hielden ook onze dossiers bij. Geen informaticapremies, wij kochten zelf onze hardware en software. Geen extravergoeding voor wachtdiensten, geen wachtposten met chauffeurs ter beschikking. Ik ben blij dat de huisartsen nu een beter professioneel en sociaal leven hebben dan toen, maar is de slinger niet te ver de verkeerde kant uitgegaan? Ik heb in mijn carrière uren telefonische consultaties gedaan voor nul komma nul euro, ook 's nachts. Onze boekhouding deden wij ' nachts. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de huidige generatie (vooral vrouwelijke) jonge huisartsen het veel te gemakkelijk heeft. Sommigen zou ik zelfs lui durven noemen. En een patiëntenstop: ondeontologisch! Iedereen heeft het recht om geholpen te worden!

 • Leo GIELEN

  11 augustus 2022

  Collega Triest,
  ik deel volledig uw mening.Ik ben zelf huisarts geweest van 1979 tot 1989 (daarna carrièreswitch naar arbeidsgeneeskunde gedaan door omstandigheden).Ik kan begrijpen dat heden ten dage er veel meer administratieve rompslomp is dan in de jaren 80 (maar in welke job is dat niet het geval?) maar toch begrijp ik ook niet dat er overal patiëntenstops worden ingevoerd terwijl er verhoudingsgewijs momenteel véél meer huisartsen zijn per aantal inwoners dan in de jaren 80 en dat terwijl wij indertijd géén weekwachten hadden (dus continu oproepbaar), zelf onze eigen consultaties nog deden op zaterdagvoormiddag en weekendwachten ingingen van zaterdagmiddag tot maandagmorgen...Wij zeurden daar inderdaad niet over en over een patiëntenstop werd er nooit gesproken of zelfs maar gedacht!Mijn idee is ook dat de huidige generatie het liever rustig aan doet en enkel nog wil werken van 9 tot 5, alleen nog in groepsverband en liefst nog maar 4 dagen per week.Op die manier creëer je inderdaad tekorten. met patiëntenstops als gevolg...een kwalijke evolutie!

 • Miguel DERIJCKE

  11 augustus 2022

  Weer een artikel dat de eerste pagina zal halen
  En inderdaad volledig onterecht ,
  dit is alleen koren op de molen van beleidsmakers die de "overwerkte" ongeleide huisarts wil vervangen door beter geleide structuren die zonder grote moeite onwetenschappelijke ,onetische en modernere (economischer) richtlijnen zal blindelings zal volgen
  Zolang solopraktijken zullen bestaan ,kan men op enig weerwerk rekenen maar de roeping is er niet meer en wordt door de veel te strenge selectie verguisd om eerder veel lucratievere uitdagingen te verkiezen

 • Luc TRIEST

  11 augustus 2022

  als iets oudere arts 65j heb ik dat nog nooit meegemaakt als het drukker werd werkten we door en klagenden er nietover ,misschien waren we meer gehard om het werk aan te kunnen en aan te gaan,zelfs deontologisch mogen
  we geen patienten weigeren hetgeen ik ook NOOIT zou doen
  dus collega's steek een tandje bij en doe waarvoor jullie opgeleid zij en doe U plicht zonder te zeuren
  dr triest luc