Biosimilars: “hoog tijd voor een globaal actieplan” (Pieter Boudrez)

Volgens Pieter Boudrez, Public Affairs Director van Medaxes, “is er dringend nood aan een nationaal actieplan met incentives en terugbetaling voor bepaalde ziekten om een markt voor biosimilars te kunnen creëren in België.”  

In vergelijking met de andere Europese landen is het gebruik van biosimilars in België vandaag beperkt. “Artsen hebben wel vertrouwen in de geneesmiddelen, maar ze schrijven ze niet vaak genoeg voor. In Frankrijk bijvoorbeeld is het streefdoel om 80% te halen in 2021”, zegt Pieter Boudrez van Medaxes. “Geconfronteerd met die terughoudendheid vraagt de sector zich af of het wel redelijk is om te blijven investeren in de Belgische markt. Vandaag zijn twee biosimilars niet op de Belgische markt omdat bedrijven vaststellen dat de zorgsector aarzelt wat biosimilars betreft.”

Besparingen voor ziekenhuizen

De prijzen van biosimilars zijn vandaag minstens 31% tot 38% lager dan de initiële prijs van het merkgeneesmiddel. “De biosimilars die nu al op de Belgische markt zijn, leveren het Riziv een jaarlijkse besparing op van 271 miljoen euro. Dat bedrag zou de komende maanden nog kunnen stijgen door de mogelijke intrede van 23 biosimilars in België. In 2018 waren de originele versies goed voor een omzet van 448,2 miljoen euro”, aldus Pieter Boudrez, Public Affairs Director van Medaxes.

Ondanks die cijfers worden biosimilars in België niet enthousiast onthaald. “De strategie van farmaceutische firma’s die merkgeneesmiddelen verkopen is nefast voor ons. De overheidsopdrachten functioneren bijvoorbeeld niet goed genoeg en in bepaalde ziekenhuizen zijn er nog exclusiviteitscontracten voor bepaalde producten. Dat is niet normaal”, zegt Pieter Boudrez Public Affairs Director van Medaxes. Hij wijst bepaalde ziekenhuizen met de vinger. “Ze beseffen niet dat biosimilar geneesmiddelen tot grote besparingen in de zorg kunnen leiden. Maar dat kan alleen met een substantieel volume.”

De minister sensibiliseren   

Voor Medaxes, moet de prijs- en terugbetalingsprocedure kunnen opgestart worden zodra het CHMP (Europees Geneesmiddelenagentschap) een positief advies geeft. “Daarnaast moet komaf gemaakt worden met een aantal praktische hinderpalen voor een vlotte markttoegang voor biosimilars (bijvoorbeeld het gratis verdelen van originele geneesmiddelen, specifieke ‘patient support’-programma’s, ‘medical need programs’, etc..).”  De rol van ziekenhuisapothekers is cruciaal voor een verandering van paradigma, meent Pieter Boudrez:  “De keuze voor biosimilar geneesmiddelen zou de factuur met honderden duizenden euro kunnen doen dalen.”

Boudrez meent overigens dat minister Maggie de Block het een en ander wil veranderen. “Er is nood aan een nationaal plan om incentives te voorzien door de specifieke omstandigheden van bepaalde ziekten te analyseren. Minister de Block stuurde al een brief naar de ziekenhuizen om hen te sensibiliseren voor het gebruik van biosimilars.”

Een premie voor de arts

Naast de besparingen in ziekenhuizen, die opnieuw in het ziekenhuis geïnvesteerd kunnen worden, wordt er voor dit jaar nog een financiële incentive voorzien. “Het gaat om een accreditatiepremie voor gastro-enterologen, oftalmologen, reumatologen, endocrinologen… al naargelang ze 5, 10 of 20% biosimilars voorschrijven.” Het gaat daarbij niet om alle specialisten, maar om een proefproject voor een aantal specialismen. “We stellen overigens vast dat oncologen en hematologen het minst afwachtend zijn wat het gebruik van biosimilars betreft om snel te swithcen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in de Engelse NHS.”

Zoals Medaxes uiteenzet in een memorandum  moeten de ziekenhuizen, wanneer voor een bepaalde molecule een biosimilar-versie voor het eerst op de markt komt, binnen de drie maanden de geijkte procedure voor een marktbevraging (openbare aanbesteding) organiseren. De wet moet in die zin worden aangepast.”

Dezelfde terugbetaling

Men kan ook concrete acties voorzien. “Ziekenhuizen die significant onder de gemiddelden blijven, worden verzocht toelichting te geven en worden specifiek gemonitord. En om marktdistorsies te vermijden, moeten zowel het origineel geneesmiddel als de biosimilar(s) op eenzelfde niveau door het Riziv worden terugbetaald.”

Biosimilars hebben een belangrijke troef, besluit de Public Affairs Director van Medaxes. “De middelen die vrijkomen door het gebruik van biosimilar geneesmiddelen kunnen gebruikt worden voor nieuwe geneesmiddelen, om meer patiënten te behandelen of om behandelingen vroeger op te starten. Biosimilars moeten gezien worden als een unieke buitenkans voor alle betrokken partijen: artsen, patiënten, ziekenhuizen, de sociale zekerheid, …”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.