Apothekers vragen duidelijk preventieplan met bijhorende financiering

De Vlaamse apotheken zijn vragende partij om werk te maken van een duidelijk preventieplan waarbij ook zij een rol kunnen spelen. Ze vragen dat hier regels worden voor opgesteld en ook een bijkomende financiering wordt uitgewerkt. De vraag komt er nadat duidelijk werd dat apothekers veel impact hadden tijdens de vaccinatiecampagne om twijfelaars over de streep te trekken door ze te sensibiliseren en te informeren.

Sinds 11 mei 2021 voerden Vlaamse apotheken ruim drie miljoen vaccinatiegesprekken met hun klanten. Er werd een tijdelijke overeenkomst gesloten met de overheid waardoor apothekers een pop-up kregen wanneer de klant die voor hen stond nog niet gevaccineerd was, die overeenkomst loopt eind deze maand af.

De apothekers gingen daarop het gesprek aan, wat in de meeste gevallen leid de tot het verlagen van de twijfel om zich te laten vaccineren. "In een eerste fase waren 80 procent van de gesprekken positief", zegt Hilde Deneyer, algemeen directeur van Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).  "'Ook bij het tweede gesprek bleek dat de twijfel in de meeste gevallen enorm afgenomen was."

Deneyer schreef een opiniestuk waarin ze ervoor pleit om de sensibilisering en het informeren van burgers door apothekers open te trekken. Er moet dan wel een gepaste vergoeding tegenover staan. "Wij doen nu al gelijkaardige dingen zoals rond rookstop, diabetes of gezonde voeding", zegt Deneyer. "Door pop-ups die verschijnen wanneer iemand zich aandient, kunnen wij zeer gericht mensen informeren en sensibiliseren. Ook andere zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten of thuisverplegers kunnen hun rol hierin vervullen."

Volgens Deneyer is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij duidelijke regels worden opgesteld en ook een vergoeding wordt voorzien per gesprek dat gevoerd wordt. Dit kan makkelijk geteld worden door de gesprekken te registreren.

"Een integrale domeinoverstijgende benadering van gezondheid en welzijn zou de meeste vruchten afwerpen", zegt Deneyer.

"Momenteel zijn er in Vlaanderen zes pilootprojecten geïntegreerde zorg aan het experimenteren, waar al deze elementen aan bod komen, maar we moeten kritisch reflecteren en blijven streven naar een geïntegreerde aanpak. Met heel veel aandacht voor preventie. En daar knelt het schoentje ...

Preventie is politiek een bevoegdheid van de deelstaten, maar die deelstaten beschikken niet over voldoende middelen, en de winsten vloeien terug naar het federale niveau. Ditzelfde federale niveau dat telkens herhaalt dat preventie niet in hun opdrachtenpakket zit. We hebben nood aan een duidelijk preventieplan, waarin de regels en financiering voor &eacute ;énieder helder zijn. Huisapothekers, en met hen duizenden andere zorgverstrekkers, kunnen binnen het huidig financieringsmodel niet blijven investeren, zonder dat daar een correcte vergoeding tegenover staat."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.