Apothekers voor griepvaccinaties? Stand van zaken in het MFO

Op dinsdagmiddag werd tijdens een vergadering van het MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) de kwestie van de griepvaccinatie in apotheken besproken. Hoewel de MFO-leden niet de gewoonte hebben om commentaar te geven, gaven ze ons toch een update van de situatie. 

Als reminder: het wetgevende proces voor de wettekst over griepvaccinatie door apothekers, gepusht door de federale Minister van Volksgezondheid, loopt nog steeds. De tekst is door de ministerraad geloodst en wordt momenteel doorgenomen door de Raad van State. Daarna verhuist de tekst naar het parlement.

Standpunten van de artsen

Dr. Deudon van de GBO (huisartsen Kartel): "We trachtten ons te richten op de operationele kant, ook al is het standpunt van de artsenvakbonden inhoudelijk niet veranderd.  De interprofessionele dialoog wordt voortgezet op vakbonds-, wetenschappelijk en apothekersniveau. Er bestaat een echte wil om conflicten te vermijden. We zijn ons ervan bewust dat de tijd om ons te organiseren kort is. We krijgen te horen dat we "er werk van moeten maken". Wij van onze kant hebben tijd nodig om ons te concentreren op het kwaliteitsproces. 

Hulpmiddelen voor overdracht

Hoewel de financiële aspecten van deze kwestie (wie zal worden betaald, hoeveel en hoe...) nog niet zijn aangepakt, "vereist het openstellen van vaccinatie voor andere beroepen ook dat we werken aan de tools voor de overdracht van deze vaccinatie. Op dit moment is er geen effectieve verbinding waarmee apothekers kunnen communiceren over de vaccinatiestatus. Zelfs artsen kunnen problemen hebben met de registratie van vaccinaties. Kortom, we hebben een uitgebreid en duurzaam plan nodig voor eerstelijnsvaccinatie."

"We worstelen ook met contactproblemen met apothekers, die we al hebben geïdentificeerd met medicatiebeoordelingen. We hebben een effectief communicatiemiddel nodig. De telefoon is slechts een noodoplossing. Vaccinatietraining is ook belangrijk. "

"Tot slot, als er een incident is in de apotheek - zoals vagale ongemakken - wie grijpt dan in en hoe? Dat vereist een precieze en duidelijke organisatie.

De situatie voor de apothekers

Nicolas Echement, algemeen secretaris van de APB, uitte van zijn kant ook de wens tot dialoog tussen de verschillende belanghebbenden: "Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst is om een vaccinatiesysteem voor het publiek op te zetten en ervoor te zorgen dat zij de best mogelijke service krijgen, of die nu van een apotheker of een arts komt. De discussies zullen worden voortgezet."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anthony CORNELISSEN

    07 september 2023

    Sinds jaren proberen de apothekers meer en meer op het terrein van de artsen te komen dank zei hun sterk syndicaat.
    Denk maar aan het uitleggen gebruik puffers, bespreking medicatielijst ed. En telkens staat er een flinke vergoeding tegenover, waar de artsen alleen maar van kunnen dromen. Dit wekt serieuze weevel bij de artsen, die blijkbaar geacht worden hun extra service gratis te moeten doen uit sociale bewogenheid. Nu dit weer, waar de apothekers een stap verder gaan, want ze gaan de huid penetreren, iets dat alleen artsen en verpleegkundigen mogen, getuige de polemiek rond acupunctuur door leken.
    Als het zo verder gaat mag de apotheker onderzoeken, diagnoses stellen en behandelen en worden wij gedegradeerd tot hun secretaresse.