"Apothekers mogen coronavaccins leveren aan artsen" (Bvas)

De aanhoudende druk van Bvas heeft geloond: een Koninklijk Besluit van minister Frank Vandenbroucke geeft apothekers toelating om Covid-19-vaccins te leveren aan artsen die er schriftelijk om verzoeken, aldus het syndicaat, dat dat als 'een belangrijke overwinning voor Bvas' kwalificeert. "Maar de strijd is nog niet gestreden."

Bvas heeft er maandenlang strijd om gevoerd maar nu is het zover, luidt de reactie. "In het Staatsblad van 22 maart jl. verscheen een Koninklijk Besluit ‘houdende aflevering van vaccins aan artsen op grond van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten en uitbesteding van fractionering’." De Specialist en MediSfeer berichtten hier al eerder over.

"Dit KB maakt het mogelijk dat een apotheker Covid-19-vaccins aflevert “aan een arts onder wiens verantwoordelijkheid de vaccins zullen worden toegediend, of aan een door de arts aangewezen verpleegkundige in het kader van een vaccinatiecampagne georganiseerd door de deelstaten”. De vaccins kunnen per koerier afgeleverd worden op de plaats waar ze worden toegediend, staat er in het KB. Dat kan de praktijk van de arts zijn of de plaats waar de groepsvaccinatie zal plaatsvinden."

Artsen moeten de vaccins schriftelijk bestellen voor een groep patiënten, verduidelijkt Bvas. Ze worden vrijgesteld van de verplichting om naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt te vermelden. Het KB voorziet ook dat apothekers de fractionering van Covid-19-vaccins kunnen uitbesteden aan een ziekenhuisapotheker.

'Massaal verzet'

Bvas herinnert eraan dat het van meet af aan verzet heeft aangetekend tegen de wet die de apothekers machtigt om Covid-19-vaccins voor te schrijven, toe te dienen en te stockeren. Tot nog toe was het voor huisartsen verboden om in hun praktijk patiënten te vaccineren tegen Covid-19, tenzij het gebeurde tijdens een raadpleging die werd gepland om een andere reden. Bvas bleef deze discriminatie aanklagen in open brieven en persberichten. "Dat het ongenoegen bij de huisartsen erg diep zat, bewees de massale respons op onze online betoging #Geenstem begin januari dit jaar", aldus Bvas-voorzitter Herry.

Eerste stap

Voor het syndicaat is dit nieuwe KB een duidelijke eerste stap: de artsen mogen nu wel in hun praktijk vaccineren, maar ze mogen nog steeds niet de Covid-vaccins stockeren. "Toch is het een belangrijke overwinning. Eerder konden we al voorkomen dat de apothekers in de toekomst ook andere vaccins mogen voorschrijven en toedienen, zoals voorzien in de eerste versie van het wetsontwerp van Vandenbroucke. Maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Bvas blijft zich verzetten tegen de wet die de apotheker de rol van voorschrijver en vaccinator toekent. Het concept van ‘voorschrift door de apotheker’ is ondeontologisch en gevaarlijk voor de patiënt."

Apothekers inschakelen in de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 is in ons land bovendien overbodig, voegt Luc Herry daar nog aan toe. "België bereikte een vaccinatiegraad van 79% door de inzet van artsen en verpleegkundigen in de vaccinatiecentra. Daarmee doen we net iets beter dan Frankrijk, dat naast artsen en verpleegkundigen ook apothekers inschakelde en een vaccinatiegraad van 77,8% bereikte."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Lutgard WAUTERS

    08 april 2022

    Dit is niet correct. Of was de regio HK Panacea een uitzondering? In de vaccinatiecentra van de regio Zottegem was er wel een apotheker aanwezig tijdens de vaccinatiesessies. Ere wie ere toekomt ! En : schoenmaker blijf bij je leest . De arts schrijft voor, de apotheker levert af en de arts dient toe. Dat in het kader van de Covidvaccins het schoentje wringt, heeft mijns inziens te maken met verdeling van flacons, waar meerdere dosissen inzitten.