Amonis plukt vruchten van hoger pensioenbewustzijn bij artsen, apothekers en paramedici

2018 werd gekenmerkt door een grotere volatiliteit van de markten. In deze context is Amonis er naar eigen zeggen in geslaagd om een zeer respectabele prestatie neer te zetten in vergelijking met de volledige sector. Met als blikvanger een mooi rendement van 2,75%.

Zo groeide het aantal leden, nam het incasso toe en werd een aanzienlijke doorbraak gerealiseerd bij jonge apothekers. Voorzitter Herwig Van Dijck: "We noteerden hier inderdaad een opmerkelijke stijging en we hebben de indruk dat de aangroei er vooral 'via via' komt. Apothekers die met artsen gehuwd zijn bijvoorbeeld en die de voordelen zien. En verder worden ook de apothekers pensioenbewuster.' Hun ledenaantal ligt op 2% of zowat 575.

Hoger pensioenbewustzijn

Wat het ledenaantal bij de artsen betreft: dat blijft zo goed als stabiel in vergelijking met 5 jaar geleden (toen bedroeg het zowat 70% van de 28.000 leden of 19.600, vandaag schommelt het rond 66% of zowat 19.000). De instroom (primaire aansluitingen) verdubbelde zowat door de dubbele cohorte. Het aantal nieuw aangesloten promovendi bedraagt niet minder dan 759. Anderzijds nam ook de uitstroom toe onder invloed van de wet Bacquelaine die wie met pensioen ging, verplichtte om het volledig uitstaande bedrag op te nemen.

"Proportioneel daalt het deel artsenleden wel, net wegens het succes bij andere beroepsgroepen zoals de apothekers, maar ook bij de verpleegkundigen, kinesitherapeuten, logopedisten, meewerkende echtgenoten en anderen", noteert dokter Van Dijck. "Maar we zien dan weer meer heraansluitingen (522) dan vroeger omdat mensen pensioengevoeliger worden. Hun bewustzijn in verband met hun pensioenportefeuille groeit."

Met succes werd een nieuw pensioenproduct gelanceerd (de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, of POZ). Het gaat om een extra oplossing voor zelfstandigen zonder vennootschap die ook profiteert van het uitzonderlijke rendement van 2,75%. Het model is vergelijkbaar met dat van de individuele pensioentoezegging (IPT). Ook hier wordt de maximale jaarbijdrage geplafonneerd door een 80%-regel. De lancering was een echt succes met meer dan 1 miljoen euro in ongeveer een maand.

Het totale netto-incasso voor 2018 lag op ruim 89,4 miljoen, het geïnvesteerde patrimonium bedroeg eind dat jaar ruim 1,84 miljard. De algemene vergadering besliste om de leden naast de 1,4% basisinterest ook een winstdeelname te geven, wat mogelijk is omdat er een stevige basis ligt (waarden die al vijf tot zes jaar geleden werden vastgezet). Jongeren dragen niet meer bij dan ouderen, beklemtonen de bestuursleden. "Onze werking berust op intergenerationele solidariteit. De jongeren lopen dus geen extra risico, ze profiteren wel van een goede portefeuille."

Meer internetzichtbaarheid, globaler

Het pensioenfonds verbreedt dit jaar zijn terrein door ook auto- en brandverzekeringen aan te bieden. Vicevoorzitter dr. Jean-Marie Limpens: "Zo spelen we in op de behoeften van onze leden in elk stadium van hun leven."

Een grote nieuwigheid voor de volgende jaren wordt ongetwijfeld de communicatie- en marketingstrategie die zich nu volop richt op internet en de nieuwe media. We mogen van Amonis bijvoorbeeld meer filmpjes verwachten voor de leden waarin nieuwe info wordt overgebracht. "Dat werd inderdaad tijd, maar we zetten deze stap weloverwogen nadat we zowat drie jaar aan de fundamenten werkten en uiteraard moeten ook alle leden hier klaar voor zijn", besluit dokter Van Dijck.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.