Antwerpen en Genk experimenteren met drones voor medische zendingen

Experimenten lopen met drones voor orgaantransport (in Antwerpen) en risicobeoordeling in noodsituaties (in Genk). Al in september 2019 startte ook een gelijkaardig experiment in Sint-Truiden en ook elders zit men niet stil.

Een tiental Antwerpse ziekenhuisvestigingen van het GZA-ZNA-netwerk zijn betrokken bij een experimenteel programma waarbij drones worden ingezet om medisch materiaal te vervoeren. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is erbij betrokken. Artsen van deze instellingen werken samen. 
Begin juni is op initiatief van het SAFIR-Med-project een groot aantal spelers uit het ecosysteem en de gezondheidssector, zoals de Cliniques de l'Europe, het Belgische Rode Kruis, het Universitair Ziekenhuis van Luik en Vlaamse ziekenhuizen, in Antwerpen bijeengekomen. 

De behoeften zijn groot en vaak moet het vervoerde materiaal zijn bestemming snel bereiken. Geneesmiddelen, medische apparatuur, bloed, organen en weefsels zijn kostbare goederen die levens kunnen redden. 

Qua geneesmiddelen vereisen bijvoorbeeld anti-kankerstoffen, zeer strikte materiële voorwaarden inzake bereiding. En om goedkeuring voor deze preparaten te krijgen, moet je voldoende verwerkingscapaciteit hebben, wat niet alle sites noodzakelijkerwijs hebben. Vandaar dus het idee van een gemeenschappelijk bereidingscentrum voor verschillende ziekenhuislocaties en de gebruiksklare geneesmiddelen over te brengen naar de locaties die ze nodig hebben. Een soort van "on demand" productie als het ware. 

Er moest toestemming worden verkregen om over de stad te vliegen, wat niet gemakkelijk is wegens de risico's en voorschriften. Het bedrijf Helicus, een exploitant van drones, kreeg een vergunning om het "luchtruim" van de stad te doorkruisen. Ongeacht de regelgeving is het niet zo makkelijk om met deze kleine vliegtuigen door de stad te vliegen, want door hun grootte en de structuur van de omgeving gaat het visuele contact zeer snel verloren. 

In Genk hebben de drones een andere, even nuttige opdracht. Ze fotograferen vanop een afstand van vijf kilometer de ongevalsplaats in bepaalde situaties wanneer de 112 moet worden gebeld. Zo kunnen de risico's ter plaatse beter worden beoordeeld. De autoriteiten en/of hulpdiensten kunnen dan de meest geschikte maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen en eventueel in te grijpen. De drones worden naar de ongevalsplek gevlogen, ver buiten het gezichtsveld, vanuit een controlecentrum van Citymesh in Oostkamp. In eerste instantie zullen ze worden ingezet in de brandzone Oost-Limburg. Het project, Safety Drone-project genaamd, wordt gefinancierd door S-Lim, een organisatie die de gemeenten in de regio bijeenbrengt om hun ontwikkeling te ondersteunen. Ook andere steden zoals Kortrijk, maken gebruik van het systeem, bijvoorbeeld om de nasleep van een brand te volgen, zoals te zien is in een filmpje op YouTube

Verscheidene andere instellingen springen mee in de dans of staan op het punt om dat te doen. In Brussel is de stad ook geïnteresseerd in experimentele droneprogramma's. Ook de Europaziekenhuizen volgen de ontwikkelingen op de voet en er lopen studies met het CHU Luik. Op een dag zouden we ons zelfs kunnen voorstellen dat een drone rechtstreeks naar het huis van de patiënt vliegt om biologische monsters te verzamelen, zoals bloed, urine, enz. of om apparatuur af te leveren, bijvoorbeeld voor thuisdialyse. Voor geneesmiddelen is dat al realiteit in Frankrijk. Volgens Le Figaro vond de eerste levering van geneesmiddelen op 150 meter van de woning van de patiënt in april jongstleden plaats in een dorp in de Oise-regio waar geen apotheek meer bestond.

Bij het proefproject in Sint-Truiden kan voor luchtvaartnavigatiedienstverlener skeyes het project aantonen hoe bemand en onbemand luchtverkeer veilig in dezelfde luchtruimomgeving kan opereren.

> Droneport in Sint-Truiden

> In Antwerpen zullen drones medische apparatuur naar ziekenhuizen kunnen vervoeren

> Proefproject medisch dronetransport Turnhout

> Stad Brussel test het gebruik van drones bij medische spoedgevallen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    18 augustus 2022

    Waarom geen proefproject starten in Antwerpen , het Chicago aan de Schelde , met zwermen drones ipv sprinkhanen en advokraten die de in beslag genomen cocaïne dealen ten voordele van de bodemloze Staatskas ?