Aantal zorgvolmachten in de lift, ook testament blijft populair

Belgen denken steeds meer na over hun nalatenschap, blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van Notariaat (Fednot). In het eerste semester van dit jaar werden meer zorgvolmachten en verklaringen van voorkeur afgesloten, maar ook testamenten en schenkingen blijven populair.

Tussen 1 januari en 30 juni werden er in ons land ruim 41.000 zorgvolmachten afgesloten, waarvan 38.640 in Vlaanderen. In vergelijking met dezelfde periode in 2021 ging het om een stijging van 21,3 procent. 

De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen en stelt mensen in staat om, zonder tussenkomst van de rechtbank, te anticiperen op situaties waarbij ze door ziekte, ouderdom of een ongeval geen beslissingen meer kunnen nemen over hun eigen vermogen. Ze kunnen dan een of meerdere personen aanduiden die welbepaalde handelingen kunnen stellen zoals bijvoorbeeld facturen betalen en bankrekeningen beheren. Het zijn vooral 65-plussers (72 procent) die voor zo'n zorgvolmacht kiezen.

Ook de verklaring van voorkeur, waarbij mensen aangeven wie ze als bewindvoerder willen bij wilsonbekwaamheid, zit dit jaar in de lift. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er 7.601 verklaringen van voorkeur geregistreerd, een stijging met 20,5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Zo'n verklaring kan handig zijn, want wie geen zorgvolmacht heeft opgesteld, zal bij een wilsonbekwaamheid onder bewind vallen. De vrederechter duidt dan een bewindvoerder aan die het beheer van het vermogen voor zijn rekening neemt. Dat kan ook bijvoorbeeld een advocaat zijn, wat niet altijd strookt met de wensen van de familie. Met een verklaring van voorkeur vermijd je zo'n situaties. Zo'n verklaring is ook handig in het geval de zorgvolmacht niet meer voldoende bescherming biedt omdat het slechts bepaalde handelingen omschrijft, terwijl een meer globale (gerechtelijke) bescherming nodig is.

In 2018 trad het nieuwe erfrecht in werking, waarbij onder meer de erfovereenkomst werd ingevoerd. Die stelt mensen in staat onder strikte voorwaarden in alle transparantie afspraken te maken over een toekomstige nalatenschap. Sinds de nieuwe wetgeving werden 10.164 erfovereenkomsten afgesloten. In het eerste semester van 2022 werden er 1.822 erfovereenkomsten afgesloten, een flinke stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

Ook het traditionele testament, dat individueel kan worden opgesteld, blijft populair. In het eerste halfjaar van 2022 werden er in België 35.092 testamenten afgesloten, een stijging met 1,3 procent op jaarbasis. Het aantal schenkingen zit met 21.791 in het eerste halfjaar van 2022 op recordhoogte.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.