100 extra artsen voor Vlaamse Gemeenschap

De federale ministerraad keurt artsenquota voor 2029 goed op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. De federale quota voor zowel Vlaanderen als Wallonië worden voor het tweede opeenvolgende jaar aanzienlijk verhoogd.

Zo kunnen in 2029 2.173 artsen afstuderen. Voor de Vlaamse gemeenschap komt het quotum op 1.244, voor de Franstalige gemeenschap op 929. In Wallonië zal ook voor het eerst een vergelijkend examen georganiseerd worden, waarmee de Franstalige gemeenschap het akkoord uitvoert dat ze vorig jaar met minister Vandenbroucke gesloten heeft. Dit akkoord biedt alle geneeskundestudenten in dit land de zekerheid dat ze mits ze afstuderen, een Riziv-nummer krijgen. 

De regering baseerde zich voor deze beslissing op het advies van de federale planningscommissie en op de mogelijkheden die de wetgeving biedt om daarop voort te bouwen. De planningscommissie adviseerde voor Vlaanderen het cijfer 1.144 en voor de Franstalige Gemeenschap 929.  

100 extra Vlaamse artsen

Wat het Franstalige quotum betreft, bevestigt minister Vandenbroucke het advies van de planningscommissie, dat een forse toename voorziet ten opzichte van 2028. Aan Vlaamse kant heeft minister Vandenbroucke echter beslist om de door de planningscommissie geadviseerde quota van 2029 voor de Vlaamse Gemeenschap te verhogen met 100 artsen om het historisch opgebouwde tekort aan arts-kandidaten in de Vlaamse Gemeenschap sneller af te bouwen. 

Dat betekent dat in 2029 in de Vlaamse Gemeenschap 1.244 opgeleide artsen zich kunnen specialiseren tot huisarts of een andere specialisatie. Hiervoor voert de minister artikel 92/1, § 2 uit van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, uit. Dat artikel laat een versnelde afbouw van historisch tekort toe.  

Minister Vandenbroucke zegt dat hij met deze beslissing rekening houdt met de huidige toestand op het terrein zowel voor het artsenaanbod (bv. patiëntenstops bij huisartsen, verminderde gewenste activiteitsgraad van artsen,…) als de behoeften van de bevolking. 

Frank Vandenbroucke. “Deze beslissing is meer dan nodig. Artsen worden ouder en willen meer evenwicht tussen hun werk en privé-leven. We leven met zijn allen ook langer en daar staan ook meer chronische aandoeningen tegenover. Het is dan ook in het belang van de volksgezondheid, de patiënten en de artsen dat we oplopende wachttijden, of zelfs patiëntenstops, een halt toeroepen.” 

Startquotum

Het zijn de gemeenschappen die dit federale quotum moeten vertalen in een startquotum waarbij ze rekening houden met studenten die afvallen tijdens de basisopleiding, met studenten die niet kiezen voor een voortgezette opleiding naar een of ander (curatief) specialisme (inbegrepen huisartsgeneeskunde), het aantal studenten dat na de basisopleiding naar het buitenland gaat, het aantal studenten dat opteert voor een onderzoeksmandaat,… 

Vlaanderen bevestigde vorige week al dat het zijn startquotum zal verhogen tot 1.600 studenten. "De Vlaamse regering volgt hiermee het voorstel dat minister Vandenbroucke reeds formuleerde op 20 april in de Kamer en via een brief aan de Vlaamse Regering nog eens onderstreepte", aldus het kabinet Vandenbroucke. Ook de Franstalige gemeenschap zal haar startquotum baseren op het federale cijfer. 

Subquota

"Ik roep de deelstaten verder op om hun bevoegdheid over de subquota optimaal in te zetten zodat er voldoende huisartsen, psychiaters, geriaters,... worden opgeleid. Enkel zo kunnen we de tekorten in sommige disciplines wegwerken. De federale planningscommissie adviseerde in hun voorstel al om binnen het door haar voorgestelde quotum 507 huisartsen langs Vlaamse kant en 461 huisartsen langs Franstalige kant op te leiden. Deze cijfers houden nog geen rekening met de extra verhoging van het quotum (van 1.144 naar 1.244) in Vlaanderen en ik hoop dan ook dat Vlaanderen de extra 100 studenten maximaal zal inzetten voor de knelpuntberoepen in de geneeskunde”, aldus Vandenbroucke.

“Ten slotte wil ik de beide deelstaatregeringen oproepen om met ons in overleg te gaan, zodat we samen het artsenquotum binnen elkeens bevoegdheid ook de komende jaren kunnen afstemmen op de behoeften van enerzijds de artsen en anderzijds de bevolking in ons land.” 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.