10 voorstellen van DéFI: artsenkadaster, zorgtoegankelijkheid, supplementen...

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de partijen hun programma's, in het bijzonder hun gezondheidsprogramma's. Het woord is aan DéFI.

De kern van het dagelijkse werk van de DéFI-partij op gezondheidsvlak wordt gevormd door het werk van Sophie Rohonyl in de commissie van het federale parlement. Als paradepaardjes op het gebied van belastingen wil de partij bijvoorbeeld de salariswagens geleidelijk afschaffen. Ze wil van volksgezondheid een federale prioriteit maken.

DéFI pleit voor een herfederalisering van preventie en aanzienlijke investeringen op dit vlak. "Als we massaal investeren in de preventie van alcohol-, suiker- of tabaksgebruik, is dat een politieke keuze die het mogelijk maakt om meer middelen te besteden aan curatieve maatregelen. Tegen 2030 moet de financiering voor verslavingspreventie (alcohol-, tabaks- en suikergebruik), screening op verschillende kankers (baarmoeder, prostaat, colorectaal), vaccinatie en mond- en tandpreventie in totaal 3% van de totale uitgaven voor gezondheidszorg bedragen.

Andere prioriteiten staan ook op de agenda

1- Het statuut van het verplegend personeel verbeteren
DéFI zet zich in voor de invoering van een beroepsregister, werkt aan een verhoging van de salarissen, houdt rekening met de zwaarte van het beroep om in aanmerking te komen voor een pensioen en betaalt stages in het laatste studiejaar....

2- Het statuut van de ASO's 
Erkenning van het echte statuut van loondienst voor artsen-specialisten in opleiding en invoering van een onafhankelijk systeem voor de registratie van hun werkuren. 
De partij wil ervoor zorgen dat de junior specialisten volledig worden opgenomen in het Nationaal Paritair Comité en wil, in het algemeen en in overleg met hen, de werkomstandigheden van de ASO's blijven verbeteren. 

3- Het artsenkadaster

De ziekenhuizen hebben een tekort aan psychiaters, de spoedafdelingen hebben een tekort aan kinderartsen, de gespecialiseerde centra kampen met een tekort aan geriaters, de geboorteplanningscentra missen gynaecologen en de huisartsen zijn volledig overbezet. 
DéFI zet zich in voor de uiteindelijke afschaffing van de numerus clausus en voor een regelmatig bijgewerkt artsenkadaster.

4- Erken het beroep van seksuoloog
Voor DéFI is de oprichting van een wettelijk kader voor de uitoefening van het beroep van seksuoloog een noodzaak, zowel voor de beoefenaars als voor hun patiënten. 

5- Gezondheidszorg financieel toegankelijk maken voor iedereen
Vooral voor mensen in de marge van de samenleving die lijden aan chronische ziekten, door hen niet langer eigen bijdragen te laten betalen van meer dan 300 euro per jaar aan medische en aanverwante kosten. 
En om toe te werken naar gratis allesomvattende gezondheidsconsultaties bij artsen op de leeftijd van 25, 45 en 65 jaar. DéFI stelt ook voor om het terugbetalingssysteem te hervormen en een eenvoudiger, automatisch, inkomensafhankelijk mechanisme te creëren. Zodra een persoon een plafond bereikt voor de uitgaven voor gezondheidszorg, zou hij niet langer een eigen bijdrage betalen.

Dat zou betekenen dat mensen die minder dan 19.000 euro bruto per jaar verdienen geen eigen bijdragen meer betalen zodra ze 300 euro per jaar hebben uitgegeven.

DéFI zet zich ook in om het aantal vergoede kinesitherapiesessies voor patiënten met fibromyalgie te herstellen tot 60. 

6 - Supplementen
Beperk de supplementen door afspraken te maken per type ingreep en zonder een algemeen plafond te overschrijden, bijvoorbeeld van 75% ....En schaf op langere termijn de ereloonsupplementen af volgens een schema dat in overleg met de zorgsector wordt afgesproken. 
De partij wil ook het hele financieringssysteem hervormen en schaalvergroting doorzetten. Netwerken is een eerste stap in die richting, maar op andere gebieden, zoals het overmatig gebruik van medische beeldvorming, zijn de inspanningen nog onvoldoende. "De ontwikkeling van Evidence-Based Medicine, zoals wij die zien, moet ook bijdragen tot rationalisering en responsabilisering. DéFI wil in elk geval een "nultolerantie" invoeren voor alle dubieuze of zelfs illegale praktijken.  

7- Wachtposten (WP)

Verbetering van de toegankelijkheid van wachtposten, met name via het openbaar vervoer. 
DéFI zet zich ook in voor de organisatie van een wettelijke regeling voor de wachtposten en voor de bevordering van de thuiszorg, meer bepaald door de toekenning van een effectief statuut aan de zorgverleners. 

8 - Teleconsultatie 
Definiëren wanneer teleconsultatie kan worden gebruikt (bv. bij verkoudheid, vermoeidheid, rookverslaving, wondverzorging, enz.) 
We moeten de 'toegevoegde waarde' van de apps en hun betrouwbaarheid kunnen beoordelen. DéFI vindt dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan mensen die kampen met een digitale kloof en dat er voor hen alternatieven moeten worden voorzien. "Medische teleconsulten kunnen niet gerechtvaardigd worden op basis van een situatie van schaarste. Het feitelijke gebruik van teleconsulten moet vooral worden overwogen voor eenvoudige consulten, bijvoorbeeld incidentele vervolgconsulten waarvoor geen lichamelijk onderzoek van de patiënt nodig is". 

9 - Geestelijke gezondheid

Verhoog het bewustzijn door training binnen bedrijven, gericht op die bedrijven, zodat ze burn-out begrijpen en voorkomen voordat het te laat is. 

10 - Het gebruik van medicinale cannabis uitbreiden
Naar een hele reeks chronische ziekten om de pijnbestrijding te verbeteren. 

Lees ook:

> 10 voorstellen van de PS: vrije toegang voor huisartsen en bestrijding van privépraktijken door specialisten

> 10 voorstellen van Les Engagés: herziening van de nomenclatuur, netwerken en preventie

> 10 voorstellen van Ecolo: de relatie tussen huisartsen en specialisten, preventie, geneesmiddelen, enz.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.