10 MR-voorstellen: financiële incentives, innovatieve behandelingen, rationalisatie van ziekenhuizen...

In de aanloop naar de verkiezingen onthullen de partijen hun programma's, en in het bijzonder hun gezondheidsprogramma's. Hier geven we het woord aan de MR, die 10 voorstellen indient op het vlak van gezondheid.

"Het budget voor gezondheidszorg is in zes jaar tijd met meer dan 10 miljard euro gestegen." De partij wijst er uiteraard graag op dat onder haar impuls "in juni 2023 een historisch akkoord is bereikt om het aantal Franstalige artsen te verhogen."

Maar wat kan MR de gezondheidszorg nog meer brengen?

1 - Financiële stimuli voor specialisten in artsarme gebieden.
Er bestaan tekorten in specialismen zoals geriatrie, psychiatrie en oncologie. De MR wil artsen stimuleren "door een financiële bonus of fiscale stimulans om aan het eind van hun studie voor een bepaalde periode hun stage of assistentschap in 'tekortregio's' uit te voeren. Mocht de toewijzing van deze stimulansen niet beantwoorden aan de nagestreefde doelstellingen, dan zou het onder bepaalde omstandigheden nodig zijn om de verplichting tot praktijkvestiging te verankeren."

2 - Een referentiearts voor elke patiënt. 
Een jaarlijks medisch bezoek aan deze huisarts zou zowel voor preventieve als curatieve doeleinden moeten worden ingevoerd. In het raam van de herziening van de nomenclatuur wil het MR ook de erkenning van intellectuele prestaties herzien om de tijd die aan de patiënt wordt besteed, beter te erkennen. De vergoeding moet overeenkomen met het daadwerkelijk verrichte werk. 

3 - Steun voor innovatieve behandelingen.
De liberalen stellen voor om de beschikbaarheid van innovatieve behandelingen op de Belgische markt te versnellen door ze toe te laten zodra ze zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. "Daarnaast willen we dat de winsten die farmaceutische bedrijven in België maken, opnieuw geïnvesteerd worden in ons land.  Verder is een herziening van het geneesmiddelensysteem noodzakelijk om problemen zoals tekorten op te lossen. Ten slotte is een intensiever gebruik van gegevens (DATA) essentieel voor een effectievere aanpak. 

4 - Investeren in telegeneeskunde en kunstmatige intelligentie. 
De integratie van AI kan het ziekenhuisbeheer verbeteren door werktijd vrij te maken voor medisch en verplegend personeel. Het kan helpen bij de triage van patiënten in noodsituaties of tussen ziekenhuizen, maar ook bij het beheer van 1733 om patiënten door te verwijzen. 

5 - Een actieplan om zorgberoepen aantrekkelijker maken
... en personeel binden (verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, paramedische beroepen, enz.) 
"We willen het gemakkelijker maken voor buitenlandse werknemers om gelijkwaardige kwalificaties te behalen. We willen de mogelijkheid onderzoeken om de Collectieve Arbeidsovereenkomst te wijzigen om verpleegkundigen de mogelijkheid te bieden hun vakantiedagen voor de leeftijd van 45 jaar op te nemen, afhankelijk van hun individuele behoeften. 

6 - Investeringen in de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van "107 projecten"
Met als doel het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen te verminderen en de zorg voor patiënten in hun eigen omgeving te versterken.

7 - Rationalisatie van ziekenhuisstructuren in het hele land. 
Het programmeren van het aanbod van spoeddiensten op basis van wetenschappelijke parameters zou het mogelijk maken om meer efficiëntie te bereiken. Pediatrische ziekenhuisdiensten moeten gereorganiseerd worden om de ontwikkeling van diensten aan huis te stimuleren. "Wij willen een reorganisatie die de wachttijden voor specialisten verkort. En niet te vergeten een hervorming van de ziekenhuisfinanciering: "Voor ziekenhuismanagers is de complexiteit van het BFM (Budget Financiële Middelen) toegenomen, tot het punt dat het nu wordt gezien als een zwarte doos. Wij pleiten voor een combinatie van forfaitaire en prestatiefinanciering."

8 - De opdrachten van de ziekenfondsen herdefiniëren...

...om ze te heroriënteren naar hun rol als zorgterugbetaler... De voetafdruk van de vele advies-, overleg- en adviescomités die rond het Riziv draaien, verkleinen en de actiemiddelen die over te veel spelers verspreid zijn, waaronder de ziekenfondsen, teruggeven aan de administratie.

9 - De strijd tegen de schijnattesten. 
De aanstelling van één enkele referentiearts, een huisarts of een specialist, bij de socialezekerheidsorganen, bijvoorbeeld voor een minimumperiode van één jaar, zou het mogelijk maken om schijnattesten te bestrijden. "Wij stellen ook voor dat huisartsen een eerste attest kunnen afleveren voor een beperkte periode, tot één maand gewaarborgd loon. Na die periode zou een verwijzing naar een specialist, zoals een psychiater in het geval van een burn-out, noodzakelijk zijn om een aanvullend certificaat te verkrijgen."

Geneeskunde die beschermt tegen de invloed van 'gemeenschapsvoorschriften'. "Er kan geen sprake van zijn dat artsen attesten afgeven die de maagdelijkheid bevestigen of attesten die bedoeld zijn om religieuze, filosofische of culturele overtuigingen te ondersteunen."

10 - Een echte strategie voor de preventie en behandeling van drugsverslaving 
De MR zal zich verzetten tegen 'shot-zalen' tot ze kunnen aantonen dat ze ondersteuning bieden aan de personen die er gebruik van maken, hen helpen om hun verslaving te overwinnen en hen stap voor stap begeleiden naar sociale en professionele reïntegratie.

> 10 voorstellen van de PS: vrije toegang voor huisartsen en bestrijding van privépraktijken van specialisten

> 10 voorstellen van Les Engagés: herziening van de nomenclatuur, netwerken en preventie

> 10 voorstellen van Ecolo: relatie huisarts-specialist, preventie, geneesmiddelen, enz.

> 10 voorstellen van DéFI: artsenregister, toegankelijkheid van de zorg, extra honoraria, enz.

> 10 voorstellen van de PTB: einde van de quota, één enkele minister van Volksgezondheid, 100 gezondheidsdistricten, enz.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.