Tot op het bot

19.04.2018 au 22.04.2018 - Krakau
Tot op het bot

Het WCO-IOF-ESCEO-congres heeft momenteel een goed uitgebouwde structuur (hot topics, meet the experts, mondelinge mededelingen, vormingssessies, niet-gesponsord symposium, enz.). Het trok dit jaar bijna 5.000 deelnemers aan, onder het co-voorzitterschap van professor Jean-Yves Reginster (ULg) en prof. John Kanis (Londen). Naast deze klassieke sessies werden er 1.513 abstracts ingediend, waarvan er 39 in een mondelinge sessie en 10 in een plenaire sessie aan bod kwamen. We vatten een aantal studies samen die misschien wel een invloed kunnen hebben op onze dagelijkse praktijk.

Hoogtepunten van het congres