Een normaal abnormaal of een abnormaal normaal leven?

15.03.2018 au 18.03.2018 - Marseille
Een normaal abnormaal of een abnormaal normaal leven?

Er werd recent belangrijke vooruitgang geboekt in de seksuologie en de uitbreiding van de expertise van het professionele en wetenschappelijke domein naar volksgezondheid, sociaal beleid en eerbiediging van de rechten van de mens. We denken daarbij aan de medische aanpak van seksuele stoornissen, de positieve visie op de seksuele rechten, de integratie van seksualiteit in het domein van welzijn, de problematiek rond de reproductieve functie, problemen rond gender of seksuele identiteit en de strijd tegen seksueel geweld…

Een samenvatting van enkele uiteenzettingen op de 11e Assises de Sexologie et Santé sexuelle, die plaatsvonden in Marseille.

Hoogtepunten van het congres