11es Assises de Sexologie et de Santé sexuelle - Enkele weinig bekende risico’s…

13.03.2018 au 18.03.2018 - Marseille
11es Assises de Sexologie et de Santé sexuelle - Enkele weinig bekende  risico’s…

Er werd recent belangrijke vooruitgang geboekt in de 
seksuologie en de uitbreiding van de expertise van het professionele en wetenschappelijke domein naar volksgezondheid, sociaal beleid en eerbiediging van de rechten van de mens. We denken daarbij aan de medische aanpak van seksuele stoornissen, de positieve visie op de seksuele rechten, de integratie van seksualiteit in het domein van welzijn, de problematiek rond de reproductieve functie, problemen rond gender of seksuele identiteit en de strijd tegen seksueel geweld… Een samenvatting van enkele uiteenzettingen op de 11es Assises de Sexologie et Santé sexuelle, die in maart plaatsvonden in Marseille.

Hoogtepunten van het congres