Duurzame beleggingen: eindelijk een label in 2019

In 2019 wordt één enkel label ingevoerd voor de certificering van duurzame financiële producten die in België beschikbaar zijn. Beleggers zullen eindelijk een beter overzicht krijgen in de wirwar van de ‘ethische’ beleggingsproducten.

Na raadpleging van professionals uit de sector, maar ook van beleggers en het grote publiek, heeft de Belgische federatie van de bank- en financiële sector Febelfin aangekondigd dat zij in 2019 één enkel label zal introduceren dat de zogenaamde ‘duurzame’ producten zal certificeren. Het zal dan gemakkelijker worden om twee producten te vergelijken op basis van hun ‘ethisch’ karakter. 

Op dit moment is er nog steeds geen duidelijke definitie van ‘duurzaamheid’ die unaniem wordt aanvaard op de Belgische financiële productenmarkt. Gevolg: elke financiële instelling kan een product naar eigen inzicht en op basis van eigen criteria als duurzaam kwalificeren. In een dergelijke context is het moeilijk om twee producten van twee verschillende huizen met elkaar te vergelijken.

Met het nieuwe label zal Febelfin een norm definiëren waaraan alle in België gedistribueerde financiële producten die het label ‘duurzaam’ claimen, moeten voldoen. Zo moeten duurzame fondsen bedrijven die zich niet houden aan het Global Compact on Human Rights, Labour Rights, Environment and Corruption van de Verenigde Naties uitsluiten uit hun beleggingsuniversum. Ook bedrijven die actief zijn op onfrisse gebieden zoals bewapening of tabak moeten worden uitgesloten.

Het label zal ook rekening houden met de zogenaamde ‘ESG’-criteria (verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur) en met impactbeleggingen (terugbetaling van een deel van de inkomsten van het product aan sociale projecten). Aan de beheerders zullen ook transparantiecriteria worden opgelegd.

Op termijn zal Febelfin ook een certificeringsbureau oprichten om beheerders en producten met het duurzame label te controleren.

Sinds enkele jaren kennen duurzame fondsen een overweldigend succes. Deze markt was op 30/06/2018 goed voor 11,5 miljard euro in België, wat overeenstemt met 5,94% van de activa van alle beleggingsfondsen. Eind 2016 haalde die markt niet meer dan 6,5 miljard euro, met een marktaandeel van 3,65%.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.