Verstraeten hekelt ontbreken Nederlandstalig zorgpersoneel in vaccinatiecentrum Heizel

Brussels parlementslid voor N-VA Gilles Verstraeten vindt het "onwettelijk, onaanvaardbaar en zelfs levensgevaarlijk" dat in het vaccinatiecenrum op de Heizel, het grootste van het land, geen begeleiding of uitleg in het Nederlands te krijgen is. Ook de post-FAQ van het centrum met essentiële informatie voor de gevaccineerden is alleen in het Frans beschikbaar. 

"Het is hoogtijd dat minister Van den Brandt haar bevoegdheden als Nederlandstalige minister van Gezondheid opneemt en de Nederlandstaligen in Brussel verdedigt" vindt hij.

Verstraeten kreeg getuigenissen van Brusselaars, die in het vaccinatiecentrum op de Heizel geen begeleiding en uitleg over de vaccinatie in het Nederlands konden krijgen. Hij kreeg te horen dat de zorgverleners het geen probleem leken te vinden dat de persoon in kwestie niet alles begreep, ook al werden er vragen gesteld over het gebruik van medicatie.

"Dit is absoluut onaanvaardbaar. Het is cruciaal dat Nederlandstalige Brusselaars in hun eigen taal info krijgen over de vaccinatie en zelf kunnen communiceren. Zo niet, kan dit leiden tot levensgevaarlijke situaties", stelt de N-VA'er, die zich enorm bezorgd voelt over de dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra, en bij uitbreiding ook in de testcentra, die wettelijk tweetalig moet zijn. 

"Zo vernemen we dat Nederlandstaligen in het testcentrum van Brussel-Zuid respectloos behandeld worden en dat de schriftelijke communicatie er uitsluitend in het Frans gebeurt."

Voor Gilles Verstraeten moet minister Elke Van den Brandt haar verantwoordelijkheid als Nederlandstalige minister van Gezondheid opnemen. 

"Haar afwezigheid doorheen deze crisis is eigenlijk niet meer te verdedigen. Ik roep haar daarom op om naar de voorgrond te treden, haar bevoegdheden uit te oefenen en de Nederlandstalige Brusselaars te beschermen". Hij wijst erop dat het Davidsfonds reeds een brief naar minister Van den Brandt stuurde met een oproep om de Nederlandstalige dienstverlening in de test- en vaccinatiecentra te garanderen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.