Tien apotheken in Vlaanderen registreerden code voor huiselijk geweld

In de periode van 16 tot 30 april hebben slechts tien apotheken in Vlaanderen het codewoord voor huiselijk geweld, masker-19, geregistreerd, zo meldt het Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) dinsdag. "De cijfers stroken niet met de percentages die vandaag worden geregistreerd door overheidsinstanties", zegt VAN-directeur Hilde Deneyer. "Daarom vragen we aan de Vlaamse overheid om dit project te verduurzamen."

Het initiatief werd begin april opgezet door het VAN, samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Experten verwachtten immers dat huiselijk geweld door de coronamaatregelen zou toenemen. Als slachtoffers in de apotheek een 'masker-19' vragen, zegt de apotheker dat het besteld moet worden en noteert hij de gegevens van de betrokkene. Daarop contacteert de a potheker het CAW, dat vervolgens contact opneemt met het slachtoffer om ondersteuning te bieden en eventueel de politie in te lichten.

De apothekers registreren de meldingen in de apotheeksoftware, met een speciale code. Van 16 tot 30 april deden tien Vlaamse apotheken in totaal 131 registraties. In sommige gevallen lag het aantal registraties per apotheek erg hoog, en moet een technische controle uitwijzen of dit correct is.

Het VAN en CAW noemen het aantal apotheken dat een melding deed laag, en vragen zich af of het initiatief voldoende gekend is. Ze willen in gesprek gaan met de Vlaamse overheid om het initiatief te verduurzamen. "We vragen dat de overheid dit project als regulier kanaal erkent, en opneemt in het plan van aanpak voor de geestelijke gezondheid", aldus Deneyer.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.