Ondanks opnamestop namen woonzorgcentra nog meer dan 10.000 bewoners op (Schryvers)

Hoewel woonzorgcentra tijdens de lockdown geen nieuwe bewoners mochten opnemen, hebben de ze in de periode van 13 maart tot 8 juni toch meer dan 10.000 bewoners opgenomen. Het gaat dan onder meer om ouderen die werden opgenomen vanuit het ziekenhuis, vanuit een centrum voor kortverblijf of assistentiewoning, of die al een opnameovereenkomst hadden getekend voor 13 maart. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd. Zij pleit ervoor om bij een heropflakkering van het virus geen nieuwe opnamestop in de woonzorgcentra in te voeren.

In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, werd in maart ook beslist de woonzorgcentra in lockdown te zetten. Tussen 12 maart en 8 juni gold er bij de wzc's een opnamestop voor nieuwe bewoners, met een aantal uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis komen.

Uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd, blijkt dat de wzc's in die periode nog wel heel wat opnames deden. Het gaat dan onder meer om bewoners van een assistentiewoning, bewoners van een ander woonzorgcentrum, mensen uit een centrum voor kortverblijf of herstelverblijf, bepaalde gebruikers van centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang voor wie de diensten voor gezinszorg of de palliatieve netwerken en samenwerkingsverbanden ontoereikend waren, ... Ook voor mensen die al een overeenkomst hadden getekend vóór 13 maart konden nog opgenomen worden.

Tussen 13 maart en 8 juni gaat het om in totaal 10.366 opnames. Dat zijn niet alleen de nieuwe opnames, maar ook de heropnames van bewoners die vanuit het ziekenhuis zijn teruggekeerd. "Deze cijfers bewijzen dat de woonzorgcentra bleven openstaan voor heel wat mensen die er nood aan hadden, en dit ondanks de moeilijke omstandigheden waarin moest gewerkt worden", zegt Schryvers.

De CD&V-politica wil een nieuwe opnamestop graag vermijden. "Mensen die zo zorgbehoevend zijn dat de verhuis naar een woonzorgcentrum nodig is, moeten ook effectief opgenomen kunnen worden", meent Schryvers. Daarmee levert CD&V meteen een aanbeveling voor de coronacommissie van het Vlaams Parlement. "Ik pleit ervoor bij de voorbereiding van een mogelijke tweede COVID-19-uitbraak de opname voor zorgbehoevende ouderen in een woonzorgcentrum te garanderen", aldus Schryvers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anita JOOSTEN

    23 juli 2020

    heel mooi maar in de praktijk niet altijd de beste weg voor 'zorgbehoevende ouderen'. Zij komen in een rusthuis terecht,een totaal vreemde omgeving, mogen hier geen bezoek ontvangen tijdens lock down periode en worden direct geconfronteerd met de hectische toestand in het rusthuis onder corona.... is dat wel opportuun???
    cra rusthuis