Noodweer - Federaal crisiscentrum gaat hulp mee coördineren

Een federale ondersteuningscel moet de Waalse overheden helpen om de hulpverlening in de rampgebieden beter te coördineren. Dat schrijven De Tijd, De Morgen en Het Laatste Nieuws. In die cel zullen alle disciplines van het crisisbeheer vertegenwoordigd zijn, zoals politie, brandweer, civiele bescherming en defensie. "Dankzij de federale ondersteuningscel zal het aanbod verder worden afgestemd op de noden, om zo veel mogelijk slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen", zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Drie weken na de overstromingen blijft de kritiek op de aanpak van de ramp maar aanzwellen. Zo zitten in Pepinster nog altijd gezinnen zonder basisvoorzieningen.

De federale fase van het rampenplan eindigde op 26 juli. Op die datum droeg minister Verlinden de coördinatie over aan de provinciale crisiscellen, onder leiding van de gouverneurs. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) richtte daarvoor het Bijzonder Commissariaat voor de Heropbouw op. De nieuwe federale cel komt er in de schoot en onder supervisie van dat Bijzonder Commissariaat. Bedoeling is dat die de coördinatie op het terrein bevordert en de noden en het aanbod beter op elkaar afstemt.

Het initiatief betekent niet dat Verlinden alsnog het commando overneemt. Dat blijft expliciet bij de Waalse autoriteiten liggen. Maar de complexiteit en uitgestrektheid van de ramp leiden ertoe dat de gebruikelijke provinciale structuren van het crisisbeheer verder versterkt moeten worden om de hulpverlening op een zo efficiënt mogelijke manier te organiseren, zegt minister Verlinden. Die installeerde daarom de federale ondersteuningscel waarin gespecialiseerde medewerkers uit de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn: de federale politie, Volksgezondheid, de brandweer, de civiele bescherming en Defensie, in nauwe samenwerking met de Infocel van het Nationaal Crisiscentrum. 

Officieren van de civiele bescherming zullen op vraag van minister Verlinden contact opnemen met de burgemeesters van de zwaarst getroffen steden en gemeenten om hen bij te staan, de noden vast te stellen, en de prioriteiten op te lijsten. Ze blijven zolang als nodig ter beschikking. Op deze manier zullen behoeften en middelen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Onhoudbare kritiek

Officieel komt het crisiscentrum er in onderling overleg tussen minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS). Maar vooral in federale regeringskringen was de kritiek stilaan onhoudbaar geworden. De buitenwereld wees met een beschuldigende vinger naar Verlinden, hoewel het vooral de Luikse gouverneur Hervé Jamar (MR) en Di Rupo waren die de situatie moeilijk onder controle kregen.

"Het ontbreekt de hulpverleningsdiensten niet aan goede wil. Er zijn grote inspanningen geleverd door alle betrokken partijen. Maar de weg is nog lang. Ik wil minister-president Elio Di Rupo graag bijstaan in de gigantische opdracht die hem nog wacht. Meer dan ooit is het van belang om de uitdagingen samen aan te pakken", zegt minister Verlinden nog. "Dankzij de federale ondersteuningscel zal het aanbod verder worden afgestemd op de noden, om zo veel mogelijk slachtoffers zo snel mogelijk te kunnen helpen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.