Mensenrechtenhof acht verplicht vaccineren "noodzakelijk in democratische samenleving" 

Een verplichte vaccinatie is "noodzakelijk in een democratische samenleving". Dat stelt de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een arrest. Ouders van kinderen die in Tsjechië geweigerd waren op de kleuterschool omdat ze niet gevaccineerd waren, waren naar het Hof gestapt.

"In de huidige coronapandemie versterkt dit arrest de mogelijkheid van een vaccinatieplicht", meent juridisch expert Nicolas Hervieu. Hervieu, docent aan de prestigeuze onderwijsinstelling Sciences-Po in Parijs, wijst wel op "de beoordelingsmarge die het Hof de lidstaten laat in hun vaccinatiebeleid".

Solidariteitsprincipe

In zijn arrest wijst het Hof volgens Hervieu op "de algemene consensus over de gunstige effecten van vaccinatie, die niet op de helling worden geplaatst door onvermijdelijke secondaire effecten". De Europese rechters onderschrijven ook "het solidariteitsprincipe, dat kan rechtvaardigen dat men vaccinatie voor iedereen verplicht, ook voor zij die zich minder bedreigd voelen door de ziekte, wanneer het erom gaat de meest kwetsbare mensen te beschermen".

Het Hof stelt ook vast dat Tsjechische kinderen al verplicht gevaccineerd worden tegen negen ziektes, waaronder tetanos en difterie. Die verplichting vormt geen schending van de bepalingen in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens over "het recht op respect voor het privéleven".

Beschermen

"Het vaccinatiebeleid streeft de legitieme doelstellingen op vlak van de bescherming van de volksgezondheid en de rechten van anderen na, in de zin dat ze zowel zij die gevaccineerd worden beschermen als zij die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren", stelt het Hof. Zij zijn afhankelijk van collectieve immuniteit om zich te beschermen tegen ernstige ziektes.

Tsjechië "beschikt dus over een ruime beoordelingsmarge in deze context", zo vervolgt de Grote Kamer van het Hof, dat meent dat "het hogere belang van kinderen moet primeren in alle beslissingen die hen aangaan".

Indien in deze zaak "de niet-toelating van kinderen op de kleuterschool voor hen het verlies van een cruciale kans voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid heeft geïmpliceerd", dan "ging het eerder om een preventieve dan strafmaatregel waarvan de effecten in de tijd beperkt zijn geweest", besluit de Grote Kamer. Beroep tegen arresten van de Grote Kamer is niet mogelijk.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marnix SCHAUBROECK

  08 april 2021

  Tja, als we ook al het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet meer kjunnen aanpreken over onze mensenrechten, dan is elke dictatuur héél dichtbij...

 • Roland COENJAARTS

  08 april 2021

  Hieruit blijk m.i. de medische incompetentie van dit (en evtl. andere) rechtscolleges

  Een gedwongen medische interventie bij een individu omwille van de daardoor veronderstelde bescherming van anderen, is daar wel een juridisch grondslag voor als dit vanuit ethisch oogpunt erg twijfelachtig is? Wordt een individu geacht de 'onvermijdelijk secondaire effecten' voor zijn eigen gezondheid dan voor lief te nemen?
  Wie wordt hier dan op welke wjjze beschermd?

  Er bestaat geen ethisch wetboek!

  Een dergelijke interventie, om de gezondheid te beschermen van anderen, komt toch enkel de ethische overwegingen van het individu toe?

  Bovendien is dit medisch niet goed te onderbouwen
  Groepsimmuniteit door vaccinatie, als ultieme bescherming, is vrijwel nooit een haalbare zaak (dit is immunologische 'textbook knowledge'!)

  Bij bv mazelen is dit zelfs bij een hoge vaccinatiegraad niet mogelijk gebleken
  En dat komt niet door die rond de ongeveer 4% zogenaamde antivaxers, maar door het immunologische feit dat er bij massale mazelenvaccinatie al minimaal 10% zogenaamde non-responders zijn!