VN neemt Belgische resolutie aan in strijd tegen handel in vervalste medicijnen

Op de tiende Conferentie van Partijen in het kader van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad (UNTOC) is zondag een Belgische resolutie aangenomen die de handel in vervalste medicijnen wil tegengaan. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Met de resolutie wordt gestreefd naar een degelijk internationaal normatief kader. Dat is nodig want de handel in vervalste medicijnen en medische producten is als gevolg van de huidige coronapandemie alleen maar gestegen aangezien de vraag naar dergelijke producten exponentieel is toegenomen, luidt het.

"Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap deze misdrijven erkent als ernstige misdrijven die moeten aangepakt worden binnen het toepassingsgebied van het UNTOC-verdrag. Het verdrag is het ideale en geschikte forum om de internationale samenwerking te bevorderen en de nationale inspanningen te versterken om de criminele activiteiten van illegale handel in vervalste medische producten te voorkomen en te bestrijden", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat voorts wijst op de nood aan een efficiënte uitwisseling van informatie tussen ordediensten, wetgevende en gerechtelijke autoriteiten.

De resolutie is tot slot het resultaat van een samenwerking tussen de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Justitie, het Belgisch Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.