Federale regering broedde op strategisch plan voor tweede golf

De federale regering heeft, op initiatief van het kabinet De Block, een strategisch plan opgesteld om het hoofd te bieden aan een tweede golf van coronabesmettingen in België en de fouten van de eerste golf te voorkomen. De RTBF kon het document bemachtigen.

In het document van 83 pagina's staan de ambities van de regering op lange termijn uiteengezet, zoals de aankooppolitiek en de verdeling van een toekomstig vaccin tegen het coronavirus, dat nu nog niet beschikbaar is. De autoriteiten weiden ook uit over hoe ze de seizoensgriep gaan aanpakken. Er staat onder meer in hoe men de seizoensgriep zal aanpakken.

De strategie is uitgewerkt met experts van onder meer het gezondheidsinstituut Sciensano, de FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Riziv, en steunt op twee pijlers: het dagelijkse beheer van de nieuwe besmettingen en het anticiperen op een nieuwe golf van infecties.

Er worden doelgerichte maatregelen opgelijst die automatisch zullen worden toegepast als een bepaalde drempel is bereikt, zoals een lokale, regionale of nationale lockdown. Het plan focust ook op kwesties zoals de financiering en beslissingen over materieel, het aantal ziekenhuisbedden en beschikbare beademingstoestellen, de versterking van mobiele ziekenhuisploegen en de toegang tot psychologische zorg.

De budgettaire impact van het plan wordt geschat op iets meer dan 35 miljoen euro dit jaar, 45,5 miljoen euro in 2021 en ongeveer 42,7 miljoen euro op structurele basis.

Sommige elementen van het plan zijn nu al in voege. Bedoeling is ook de huidige aanpak te vereenvoudigen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.