Coronavirus - Europa maakt zich zorgen over geneesmiddelentekort als gevolg van epidemie in China

Rode draad in de tussenkomsten van verschillende lidstaten van de Europese Unie op de extra raadszitting van de ministers van Volksgezondheid in Brussel donderdagvoormiddag, was de angst dat de epidemie van het Covid-19-virus in China een tekort aan geneesmiddelen zou kunnen veroorzaken in Europa. De farmaceutische bedrijven in Europa zijn namelijk erg afhankelijk van geneeskundige stoffen die vanuit China worden ingevoerd. Zeker wanneer de huidige regionale epidemie zich zou uitbreiden tot een pandemie, kan dat voor problemen in Europa zorgen, heet het.

"Vele actieve bestanddelen van farmaceutische producten komen uit China en dan nog meer bepaald uit de provincie Hubei waar de Covid-19-epidemie heerst. Als ze in China stoppen met het produceren van geneesmiddelen dan heeft dat gev olgen voor Europa", zei Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid. De Europese Unie kan volgens Spahn al "binnen enkele weken" aanlopen tegen tekorten, "want een schip doet er vier weken over van China naar een Europese haven."

EU-commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides antwoordde dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bezig is de situatie te evalueren inzake de voorraad farmaceutische ingrediënten en eindproducten voor de Europese markt. "Tot nu toe heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus geen gevolgen voor de beschikbaarheid van medicijnen in de EU", zei ze. "Maar we blijven waakzaam en als de situatie verandert grijpen we in."

Hoe groot de Covid-19-epidemie momenteel is en welke impact ze heeft op de EU werd via satellietverbinding geschetst door dr. Michael Ryan, van wereldgezondheidsorganisatie WHO, en dr. Andrea Ammon van het European Centre for Disease Prevention and Control. Zij gaven zo een voorzet waarop de verschillende gezondheidsministers inhaakten. Gemeenschappelijk in hun tussenkomsten was de wens om nauwer en beter gecoördineerd samen te werken bij de controle van reizigers die Europa binnenkomen. Gecoördineerde informatie-uitwisseling moet ervoor zorgen dat mensen met een verhoogd risico op besmetting kunnen worden getraceerd en dat ook de mensen met wie zij in contact zijn geweest kunnen worden opgespoord.

De ministers pleiten er ook voor om EU-fondsen beschikbaar te stellen, zodat lidstaten zich beter kunnen voorbereiden. Zo wordt bekeken of beschermende kleding en maskers gezamenlijk kunnen worden aanbesteed, om tekorten te voorkomen. Verder spraken de ministers af nauwer samen te werken bij het ontwikkelen van een vaccin, antivirale middelen en diagnostiek.

De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zei tijdens haar tussenkomst dat samenwerking tussen de lidstaten in deze kwestie zeker meer dan nodig is. Ze veroordeelde ook ten stelligste de "racistische opmerkingen" die naar aanleiding van de corona-epipdemie bij ons vaak gemaakt worden aan het adres van Chinezen. Een veroordeling die ook door diverse andere ministers werd gedeeld.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.