Nationale Raad Orde der Apothekers reageert op monsterboete

De monsterboete van 1 miljoen van het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) noopt de Orde der Apothekers tot een reactie. De boete kwam er na het onderzoek naar mogelijke mededingingsbeperkende praktijken door de Orde.

"De zopas gepubliceerde beslissing  handelt over een vermeende inbreuk op het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market waarvoor begin 2016 een procedure werd gestart tegen de Orde der Apothekers. Er werden praktijken aan de Orde toegeschreven om het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen", schetst de Nationale Raad het plaatje.

"De Orde der Apothekers werd opgericht op initiatief van de overheid met als duidelijke opdracht het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. Ze blijft deze taak, die vandaag nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren."

Betwisting

“De beslissing van het College van de BMA lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken”, vertelt Gert Laekeman, voorzitter van de Orde der Apothekers.

Lees ook: Mededingingsautoriteit legt Orde Apothekers boete van 1 miljoen euro op.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.