Bvas categoriek tegen substitutierecht apothekers zelfs als geneesmiddelen ontbreken

De Bvas is zich bewust van de groeiende tekorten aan geneesmiddelen maar spreekt zich categoriek uit tegen het toekennen van substitutierecht aan de apotheker voor geneesmiddelen die ontbreken in zijn apotheek.
Substitutie kan een bron van verwarring zijn voor de patiënt. Een patiënt die een gesubstitueerd geneesmiddel niet herkent als onderdeel van zijn gebruikelijke behandeling, kan de behandeling onderbreken, argumenteert de Bvas.

"Een patiënt die vaststelt dat het geneesmiddel geleverd door de apotheker, verschilt van het voorgeschreven geneesmiddel, kan afzien van het gebruik ervan", luidt een tweede argument.

"Evenzo kan een patiënt die niet begrijpt dat twee specialiteiten dezelfde molecule bevatten, ze beide tegelijk innemen."

"Drie valkuilen waarvan we meer dan eens getuige zijn geweest en die de patiënt in ernstig, zelfs levensbedreigend gevaar kunnen brengen."

De Bvas beseft dat de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen een groeiend probleem vormt: "We eisen hiervoor een strikte regulering. De onbeschikbaarheid moet worden aangetoond door een officieel document van de groothandel dat de apotheker een jaar dient te bewaren. Vooraleer hij tot substitutie overgaat, moet de apotheker de voorschrijvende arts informeren over de onbeschikbaarheid van een voorgeschreven geneesmiddel. Samen met de arts kiest de apotheker het geneesmiddel dat in de plaats van het ontbrekende product wordt afgeleverd."

Apothekers verantwoordelijk bij substitutie

Momenteel zijn apothekers burgerlijk en strafrechtelijk verantwoordelijk als ze substitutie uitvoeren zonder toestemming van de voorschrijvende arts. "De apothekers pleiten nu voor een legalisatie van het substitutierecht waardoor ze kunnen ontsnappen aan de burgerlijke en strafrechtelijke procedures in geval van schade waarvan vermoed wordt dat substitutie de oorzaak is."

"De Bvas is sterk gekant tegen dit verzoek. De burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de arts kan op geen enkele manier gelden als de apotheker een keuze maakt die niet overeenkomt met de inhoud van zijn voorschrift."

"De apotheker moet de volledige burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit de aflevering van een ander geneesmiddel dan datgene dat de arts heeft voorgeschreven. De apotheker moet de patiënt een document overhandigen waarin hij attesteert volledig verantwoordelijk te zijn voor de vervanging. Dat document wordt door de patiënt aan zijn voorschrijvende arts bezorgd."


 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.