Algemene Raad keurt begroting 2021 goed. De details.

Daarin zitten specifieke maatregelen tegen covid-19 maar ook besparingen bij de farma-industrie. De artsenhonoraria (8,8 miljard) zijn traditioneel opgesplitst per belangrijkste post. Er wordt ingeschat wat triage- en afnamecentra zullen kosten en de terugbetaling van testen. Het kankerplan/chronisch zieken staan vooran bij diversen en een lijstje proefprojecten kan worden voortgezet. De syndicaten spraken zich hierover al eerder uit.

In de begroting zit onder meer een extra lijn van bijna 442 miljoen voor de klinische biologie, wat alles te maken heeft met de pandemie. Een provisie die nog niet alle mogelijke maatregelen omvat (nieuwe testen bijvoorbeeld, of de invloed nog van de regularisatie van het ziekenhuisvoorschot van 2 miljard euro. Evenmin zitten er specifieke maatregelen in voor kwetsbare groepen of voor de covid-19-vaccinatie.

Wel voorzien is 5 miljoen om de testcapaciteit van de laboratoria voor klinische biologie te vergroten.

De opname in 2021 van de bedragen van het Zorgpersoneelsfonds en de mobiele teams in de budgetten van de ziekenhuizen zal tijdens een volgende begrotingscontrole worden geëvalueerd.

Industrie

Zoals bekend zal de farma-industrie wegens vorige budgetoverschrijdingen 150 miljoen moeten besparen. Dat via drie wegen die elke regering wel graag bewandelt:

 • structurele maatregelen voor 62,5 miljoen euro op jaarbasis (aandeel goedkope geneesmiddelen verhogen); deze maatregelen gaan in vanaf 1 april 2021.
 • besparingen via andere actoren dan de industrie: voorschrijvers, apothekers, ziekenhuizen, verzekeringsinstellingen) zijn betrokken en waarbij men mikt op 100 miljoen op jaarbasis. Onder meer biosimilars, andere financiering weesgeneesmiddelen en oncotherapieën; aanpassingen van het patent cliffsysteem; goedkoop voorschrijven aanmoedigen;
 • een responsabiliseringsmechanisme.

In november wordt daarover met de industrie overlegd.

Artsenhonoraria

Wat de artsenhonoraria betreft, die bedragen in totaal bijna 8,8 miljard. Met als belangrijkste posten:

 • Klinische biologie - 1.431.546.000 euro
 • Medische beeldvorming -1.384.179.000
 • Raadplegingen, bezoeken en adviezen- 2.663.768.000
 • Speciale verstrekkingen - 1.520.140.000
 • Heelkunde - 1.182.096.000
 • Gynaecologie - 64.008.000
 • Toezicht - 493.746.000
 • Honoraria buiten nomenclatuur- 155.722.000

Voor de triage- en afnamecentra voorziet men volgend jaar zowat 50 miljoen en de terugbetaling van testen bijna 300 miljoen. Bijzondere beschermingsmaterialen zorgverleners mag op bijna 60 miljoen rekenen, dialyse op 470 en revalidatie op ruim 585 miljoen. Nog enkele belangrijke kostenposten zijn chronisch zieken (135 miljoen) en de wijkgezondheidscentra (242 miljoen). 

Bij de diversen vloeit veel geld naar het kankerplan/chronisch zieken (19 miljoen). Tot slot zet het beleid bijna 55 miljoen opzij voor proefprojecten artikel 56, met als speerpunten daar NGS (3 miljoen), dokters van de wereld (bijna 3 miljoen), GEP (ex-mammaprint) ruim 2 miljoen, uitwerking terugbetaling m-health bijna 1,5 miljoen en stroke (1,2 miljoen).

De begroting spoort uiteraard met de krachtlijnen van het regeerakkoord die we al toelichtten in onze vorige papieren editie. Ook de standpunten van de syndicaten maakten we al bekend.

> De Croo I: tien kernpunten gezondheid en acht e-healthtopics

> Lees ook: Waarom Bvas zich onthield

> Steun GBO/Kartel

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.